Som det første grovvareselskab i landet bebuder DLG nu højere priser for foderhvede og foderbyg med højt proteinindhold. Det sker efter vedtagelsen af regeringens landbrugspakke, der gør det muligt for landmændene at gødske mere.

Grovvarebranchen har i de senere år oplevet, at danske landmænd har haft vanskeligt ved at levere korn med tilstrækkeligt proteinindhold. Resultatet har været et behov mere import af for eksempel soyaskrå til foder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi opfordrer landmændene til allerede nu at optimere gødskningen, så de kan opnå en højere kornkvalitet,

Mogens Frederiksen, direktør i Dlg med ansvar for afgrøder

- Med landbrugspakken og muligheden for at gødske mere, så kornet får et højere indhold af protein, kan dansk landbrug øge sin selvforsyning af protein samt forbedre eksportmulighederne. Som landmandsejet grovvareselskab ser vi kun positivt på denne tendens, siger Mogens Frederiksen, direktør i DLG med ansvar for afgrøder.

DLG ønsker med prisdifferentieringen at skabe et incitament for landmændene til at gødske med øje for at hæve kvaliteten.

- I de seneste år har vi set, at markedet generelt efterspørger korn med et højere proteinindhold. Nu giver landbrugspakken mulighed for at øge gødskningen. Ved at differentiere priserne i forhold til proteinindholdet har vi derfor mulighed for at belønne landmænd, der leverer korn af høj kvalitet, siger Mogens Frederiksen.

Som en forsøgsordning vil der for høst 2016 være et tillæg for proteinindhold over 10,0 procent. samt et fradrag for proteinindhold under 9,5 procent. tørstof, og den endelige model for høsten 2016 fastlægges i den kommende tid.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Men det er vigtigt for producenterne at vide allerede nu, at de bliver belønnet. Det betyder, at de kan optimere gødskningen med henblik på at øge proteinindholdet. Vi opfordrer landmændene til allerede nu at optimere gødskningen, så de kan opnå en højere kornkvalitet, siger Mogens Frederiksen.