Abonnementsartikel

NaturErhvervstyrelsen udvider fristen frem til 24. april 2016, for tilføjelse af nye marker til ansøgning om tilsagn om Økologisk Arealtilskud.

Da der den seneste tid har været en del nedbrud og perioder, hvor det ikke har været muligt at arbejde i Tast selv-service, er der på en række centre problemer med at nå ansøgningsfristen den 21. april for grundbetaling, økologisk arealtilskud og pleje af græs- og naturarealer.

Landbrug & Fødevarer har på den baggrund anmodet NaturErhvervstyrelsen om udsættelse af ansøgningsfristen til den 27. april for både grundbetaling, økologisk arealtilskud og pleje af græs- og naturarealer, og at give muligheder for at tilføje nye marker og ansøge om nye tilsagn frem til ændringsfristen den 16. maj.

NaturErhvervstyrelsen har dog ikke fuldkommen imødekommet disse ønsker. Men de har dog givet tilsagn om at de vil udskyde ansøgningsfristen på arealordningerne i landdistriktsprogrammet til søndag den 24. april.

Ifølge NaturErhvervstyrelsen er årsagen til udsættelsen, at der har været stor interesse for at omlægge til økologisk jordbrugsproduktion. Det betyder, at konsulenterne har svært ved at nå at lave omlægningstjek og søge tilsagn om Økologisk Arealtilskud, inden ansøgningsfristen udløber 21. april 2016.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

I forhold til grundbetaling, så har Landbrug & Fødevarer overfor NaturErhvervstyrelsen understreget, at det er meget vigtigt, at Tast selv-service fungerer upåklageligt i Bededagsferien. Det skyldes, at ethvert nedbrud vil få betydning for mulighederne for at nå fristerne. Landbrug & Fødevarer oplyser, at foreningen derfor er tilfredse med, at NaturErhvervstyrelsen indsætter ekstra beredskab for at sikre, at Tast selv-service fungerer i Bededagsferien.