Abonnementsartikel

Landbrug & Fødevarer ser positive ting i Esben Lunde Larsens naturplaner, men påpeger også, at planerne kan få konsekvenser for landmænd.

Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen har præsenteret en lang række nye naturplaner, der skal værne om de mest udsatte naturområder i Danmark.

Hos Landbrug & Fødevarer glæder man sig over, at man i planerne har fremhævet landbrugets rolle i naturbeskyttelsen:

- Det er meget positivt, at miljø-og fødevareministeren fremhæver landbrugets vigtige rolle i de nye naturplaner. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at landmændene er dem, som oftest er tættest på de følsomme naturområder, som vi er forpligtet til at beskytte internationalt. Vi er også meget tilfredse med, at der nu kommer facilitering og rådgivning til de landmænd, som ønsker at pleje Natura 2000 områder. Det kan hjælpe landmændene rigtig godt på vej til at blive dygtige naturplejere, siger Lone Andersen, der er viceformand i Landbrug & Fødevarer og fortsætter:

- Når det er sagt, så er det også meget vigtigt at have fokus på lodsejernes inddragelse, når nu de statslige planer skal konkretiseres til handleplaner i kommunerne. Landbrug & Fødevarer opfordrer til, at Lodsejerne/landmændene skal involveres på alle planer, når planerne nu skal udføres. Lodsejerne ejer meget af jorden, og de har selvfølgelig ønsker til deres egne bedrifter.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Hos Landbrug & Fødevarer påpeger man dog, at de nye planer kan have konsekvenser for de landmænd, der har natur indenfor Natura 2000-områderne:

- Vi skal også huske, at naturplanerne kan have konsekvenser for en del landmænd, som ikke har mulighed for at udvide deres husdyrproduktion, fordi de har natur indenfor Natur 2000 område, siger Lone Andersen.