I begyndelsen af februar rejste 26 elever fra den internationale uddannelsen Global Organic Farmer på 4 ugers fælles praktikforløb i Tanzania.

Eleverne er nu hjemvendt til Danmark og resten af verden hvor de fortsætter deres uddannelsesforløb - idet uddannelsen giver mulighed for at søge praktik i hele verden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Forberedelserne til opholdet i Tanzania har stået på siden eleverne i august begyndte den nye uddannelse på skolen. Uddannelsen til Global Organic Farmer er helt ny og grundidéen med forløbet er, at uddanne økologiske landmænd der kan arbejde globalt, internationalt og på tværs af landegrænser. Sammensætningen af klasserne består dels af danske studerende, men et stigende antal udenlandske elever søger ind på uddannelsen og nationaliteterne tæller nu over 14 forskellige lande der igennem 3,5 år uddannes dels på Kalø, men også i resten af verden. Man skal være student for at blive optaget på studiet.

Forløbet i Tanzania er en del af grundstammen i uddannelsen, idet det er med til at forberede eleverne til at stå på egne ben i den store verden. Ikke kun rent faglig og personligt - men også over for det faktum at kulturforskellene er store, og det at begå sig under et praktikophold i Afrika, Nordamerika, Asien eller Europa for mange kan være grænseoverskridende. Og det har været en stor oplevelse for deltagerne.

- For mig har det været en stor oplevelse, at se, hvordan man driver landbrug i andre dele af verden. Jeg har virkelig fået et anderledes og globalt perspektiv på den verden vi lever i, siger Sarah Moldenhauer, som var en af de 26 elever, som var med holdet i Tanzania.

I løbet af de fire ugers ophold i Tanzania har eleverne blandt andet arbejdet intensivt med kaffedyrkning. Mange af dagene har eleverne i grupper besøgt lokale farmere og indgået i driften af både kaffeplantager, bananproduktion, mango, papaya, avocado og meget mere. De har skullet begå sig på lige fod med lokale Tanzanianske medarbejdere, levet under samme vilkår, spist den samme mad, deltaget i kulturelle sammenhænge og generelt skullet omstille sig til en helt anden verden, end den de kender hjemme fra Europa.

Husdyr & innovation i Tanzania

Eleverne har også arbejdet med husdyrproduktion herunder særligt malkekvæg. Som en del af forløbet i Tanzania satte eleverne sig den opgave at prøve at øge udbyttet af mælkeproduktionen hos lokale malkebønder. Tanzanianske bønder er langt fra så veluddannede som de elever vi ser fra eksempelvis Kalø Økologisk Landbrugsskole. Når det er sagt har de både gejst og vilje til hele tiden at lære nyt, særligt i forhold til optimering af deres drift. Derfor var de lokale landmænd også meget lydhøre over for eleverne fra Kalø?s innovative og konstruktive ideer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det var meget tydeligt, at selvom vi kun lige er begyndt på uddannelsen, kommer med en langt større og bredere viden, end den, de lokale bønder har. De har så tilgengæld en masse erfaring, som vi ikke har, forklarer Sarah Moldenhauer.

Det lykkedes eksempelvis klassen at ændre foderplaner og tilgangen til dyrevelfærd hos flere lokale malkebønder. Det resulterede straks i en øget produktion, rent faktisk så meget som 20% stigning i mælkeydelse pr. ko. Hvilket i sig selv er en mærkbar forøgelse og samtidig med til at gøre livet som afrikansk malkebonde meget mere attraktivt.

Men eleverne fra Kalø stoppede ikke her. Med på turen var en dansk mejerist som lærte eleverne fra Kalø samt de lokale landmænd, at forædle råmælken til blandt andet ost og yoghurt. Endnu et tiltag som har medført at indtjeningen hos den lokale bonde er øget markant.

Kulturforskelle

Ud over det rent faglige perspektiv har eleverne også haft mulighed for at diskutere kultur, global opvarmning, fødevaremangel i Afrika, driftsoptimering samt alle de økonomiske forhold der hver eneste dag spiller en stor rolle i Afrikas fødevareproduktion.

- De er på et helt andet niveau, end vi er i Danmark. Selv en trillebør ville være en teknologisk landvinding for bønderne i Tanzania, så det er en helt anden tilgang til landbrug end vi er vant til fra Danmark, hvor vi er langt længere fremme, siger Sarah Moldenhauer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Nu er eleverne fra Global Organic farmer uddannelsen spredt for alle vinde idet de har påbegyndt deres individuelle praktikperioder overalt i verden. Der er knyttet mange bånd mellem de europæiske elever fra Global Organic Farmer og de afrikanske landmænd, som de har mødt på deres vej. Rent fagligt har eleverne nu en helt klar opfattelse af både de kulturelle- og de faglige forskelle der findes imellem europæisk vs. afrikanske dyrkningsmetoder og levevis.

Det har ikke kun været en praktikoplevelse af de store, men for mange af eleverne har mødet med den afrikanske kultur rent faktisk været en dannelsesrejse som de vil huske tilbage på også om mange år.

- Det er ikke sidste gang, jeg skal til Afrika. Det er helt sikkert. Jeg er virkelig blevet forelsket i den varme, den empatiske tilgang og åbenhed, de lokale landmænd har mødt os med, siger Sarah Moldenhauer.