Regeringen bør udvise ordentlighed efter at have tabt ved EU-Domstolen.

FødevareDanmark opfordrer regeringen til at udvise ordentlighed, efter at EU-Domstolen har erklæret en tidligere opkrævning af penge til uddannelse af såkaldte tilsynsteknikere på slagterier for ulovlig.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det var kreaturslagterierne, der i sin tid anlagde sagen, og derfor også dem, der nu skal have penge tilbage. Men regeringen bør tage konsekvensen af ulovligheden og også refundere svine- og fjerkræslagterierne, mener FødevareDanmark, der bl.a. repræsenterer organisationen Danske Slagtermestre.

- Det var jo ikke kun kreaturslagterierne, der blev opkrævet penge til at uddanne tilsynsteknikerne for. Det blev alle slagterier med fast tilsyn af dyrlæger. At det kun var kreaturslagterierne, der anlagde sagen, ændrer jo ikke ved, at pengene også blev opkrævet uretmæssigt på de andre slagterier. Derfor bør regeringen nu udvise storsind og ordentlighed og refundere alle de opkrævninger, som nu har vist sig at være ulovlige ? og ikke gemme sig bag en juridisk formalitet om forældelse, siger adm. dir. Torsten Buhl fra FødevareDanmark og tilføjer, at organisationen vil tage sagen op med miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Sagen drejer sig om et betydeligt millionbeløb, som selv sagt vil blive endnu større, hvis alle uretmæssigt opkrævede penge skal refunderes. Men beløbets størrelse bør ikke afskære retfærdigheden fra at ske fyldest, mener FødevareDanmark, der sammen med andre aktører i branchen også drøfter en anden opfølgning på dommen fra EU.

- EU-Domstolen fastslår i sin dom, at den forordning, som de pågældende gebyrer er opkrævet efter, kun giver hjemmel til opkrævning af gebyrer til dækning af ?lønninger og udgifter til personale, der faktisk deltager i udførelsen af offentlig kontrol.? Dermed kan man eksempelvis ikke med gebyrmidler betale løn under sygdom, udgifter til administration og alt muligt andet, som ikke har med den faktiske kontroludførelse at gøre. Dette gælder også for svine- og fjerkræslagterier, ligesom også Dommen åbner således for nogle nødvendige og principielle drøftelser med Fødevarestyrelsen om selve strukturen i gebyrordningen, ligesom vi nu i branchen seriøst må overveje, om vi vil søge de dermed uretmæssigt afholdte udgifter refunderet, om nødvendigt ad rettens vej, siger Torsten Buhl.

Tilsynsteknikersagen drejer sig i korthed om, hvem der skal betale for uddannelse af statsligt personale til udførelse af kødkontrol. Fødevarestyrelsen ville i forrige årti ? i den gode hensigt at nedbringe omkostningerne til den offentlige kødkontrol på de slagterier, som har fast tilsyn ? uddanne og ansætte nogle tilsynsteknikere, som kunne afløse de mere omkostningstunge dyrlæger på nogle af funktionerne på slagterierne. Det krævede til en begyndelse, at man fik uddannet nogle teknikere, og det foranstaltede man så ? og sendte regningen til slagterierne. Det var imidlertid ulovligt, har EU-Domstolen nu fastslået.