Abonnementsartikel

Det danske såsædsforædlingsselskab Nordic Seed overtage Monsanto Saatens tyske forædlingsaktiviteter.

Det danske såsædsforædlingsselskab Nordic Seed har indgået aftale med Monsanto Saaten GmbH i Tyskland om at overtage selskabets tyske forædlingsaktiviteter indenfor hybridrug. Som en del af aftalen overtager Nordic Seed Monsantos rugforædlingsfaciliteter i Nienstadt samt elleve medarbejdere.

Adm. direktør i Nordic Seed, Kim Bonde Petersen, glæder sig over aftalen, som han ser et stort potentiale i.

- Vi forventer med opkøbet at kunne udvikle og levere højtydende hybridrugs-sorter til gavn for de landmænd,

Kim Bonde Petersen, adm. direktør Nordic Seed

- Med aftalen får vi nu et stærkt afsæt for forædling af hybridrug og forsøg med øvrige arter fra Nordic Seeds forædlingsprogram. Dette supplerer vores produktstrategi rigtig godt. Vi forventer med opkøbet at kunne udvikle og levere højtydende hybridrugs-sorter til gavn for de landmænd, vi handler med i både Tyskland og internationalt, siger Kim Bonde Petersen, og fortsætter:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Vores ejere, Danish Agro og Vestjyllands Andel, har fået betydelige aktiviteter i Tyskland de senere år, og der er derfor et stort potentiale i, at Nordic Seed har egne forædlingsaktiviteter i samme område. Samtidig håndterer koncernen en betydelig mængde af den rug, der produceres i Nordeuropa. Gennem forædlingsarbejdet ser vi et potentiale i at blive en endnu stærkere samarbejdspartner for de mange landmænd, vi handler med, siger han.

Nordic Seed omsatte i 2015 for 233 millioner kroner og er aktive på en række nordeuropæiske markeder. Det indbefatter blandt andet sortsafprøvninger i Danmark, Sverige, Finland, Baltikum, Polen og Tyskland. De opkøbte rugforædlingsaktiviteter i Tyskland repræsenterede i 2015 en omsætning på 25 millioner kroner.