Abonnementsartikel

Esben Lunde Larsens ph.d.-afhandling er blevet set igennem af Praksisudvalget ved Københavns Universitet, der kalder de passager, der er beskyld for afskrift for overvejende bagateller.

Den nye Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen kan nu formentlig lukke den dør, der har blæst tumultfyldt luft på ham gennem de seneste måneder.

Esben Lunde Larsen blev beskyldt for at have plagieret både sig selv og andre i sin ph.d.-afhandling, og han bad derfor Københavns Universitet om at se afhandlingen igennem.

Praksisudvalget ved Københavns Universitet har nu sendt sin afgørelse til Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet, det skriver fakultetet på sin hjemmeside.

- Selv om der er fundet 19 tilfælde af genbrug af tekst i en ph.d.-afhandling om Grundtvig, er der ikke handlet i strid med god videnskabelig praksis. For det er ofte korte eller refererende tekstpassager samt tekster, der gengiver en almen forståelse. I de fleste tilfælde er der således tale om "bagateller". Det er dog kritisabelt, at én specifik forfatter ikke er citeret og nævnt i litteraturlisten, ligesom det generelt bør fremgå, når en afhandling bygger på et kandidatspeciale, som det er tilfældet her, skriver Det Teologiske Fakultet på sin hjemmeside.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Det er en både klar og nuanceret afgørelse, fakultetet har modtaget fra Praksisudvalget. Vi vil nu vurdere perspektiverne i afgørelsen og følge sagen til dørs både i det konkrete tilfælde og med henblik på de mere principielle aspekter, siger dekan Kirsten Busch Nielsen ved Det Teologiske Fakultet.

Dekanen vil rådføre sig med Akademisk Råd på fakultetet. Også det oprindelige bedømmelsesudvalg og ph.d.-vejlederen vil blive orienteret.

Praksisudvalget har indhentet oplysninger fra den tidligere ph.d.-studerende. Udvalget har taget til efterretning, at Lunde Larsen beklager, at han ikke har oplyst, at han i ph.d.-afhandlingenen er gjort brug af sit speciale, der også handler om Grundtvig. Det burde være fremgået i f.eks. et forord eller på anden måde, vurderer udvalget.

Udvalget har også modtaget en beklagelse fra Lunde Larsen for flere tilfælde af genbrug af tekst fra en teologisk artikelsamling uden kildeangivelse. Udvalget udtaler særligt kritik i ét af disse tilfælde. Men der er her et så begrænset tekstsammenfald af en så almen karakter, at der ikke vildledes om hans indsats, i et sådant omfang, at det ligefrem strider mod god videnskabelig praksis, skriver fakultetet på sin hjemmeside.