Abonnementsartikel

På baggrund af Miljøstyrelsens rapport om pesticider og grundvand bør afgiften fjernes, mener Karsten Willumsen, formand for Herning-Ikast Landboforening

Den såkaldte VAP-kontrol, der undersøger det danske drikkevand, viser ikke tegn på, at landbrugets brug af planteværn kan spores.

Derfor mener formand for Herning-Ikast Landboforening, Karsten Willumsen, at det nu er på tide at tage et opgør mod afgifterne på brugen af pestcider. De koster nemlig fødevareerhvervet 610 millioner kroner årligt.

- Alt andet lige skubber det arbejdspladser ud af landet, for det er en afgift, som ingen andre lande har. Dermed skaber den vanskeligere vilkår for danske landmænd, siger Karsten Willumsen. Han understreger, at rapporten fra Miljøstyrelsen for andet år i træk understreger, at der er styr på pesticiderne i Danmark.

- Afgiften blev indført med den begrundelse, at vi skulle passe på miljøet, hvilket vi er helt enige i, siger Karsten Willumsen. Men han mener, at de positive oplysninger i rapporten bør betyde, at politikerne må reagere dynamisk på afgifterne

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Ellers er afgifterne jo bare en skat, siger Karsten Willumsen.

Landmandens omkostning til pesticider er stadig stor også, selv om man afskaffer afgiften. Så motivationen for at bruge så lidt som muligt men så meget som nødvendig vil stadig være intakt.

Danmark skiller sig også ud ved, at vi har den uvildige rådgivning, som i andre lande er drevet af kemi-firmaer. Det gør, at godt landmandskab og miljø vil komme først i Danmark.

Kontrol med pesticider virker

Miljøstyrelsens årlige rapport om varslingssystem for pesticider indikerer for andet år i træk, at kontrollen med pesticider i grundvandet virker. Landbrug & Fødevarer glæder sig over den årlige VAP-rapport,

- Rapporten er gode nyheder, og den modbeviser den gentagne bekymring om, hvorvidt landmændenes brug af plantebeskyttelsesmidler er et problem for grundvandet, siger næstformand i Landbrug & Fødevarer, Lars Hvidtfeldt.

Han påpeger, at det er en meget grundig offentlig kontrol, som sikrer, at regelret brug af de nuværende godkendte plantebeskyttelsesmidler ikke truer grundvandet, og at plantebeskyttelsesmidler, der sælges og bruges i Danmark, er under nogle af de skrappeste godkendelsesregler i EU.