Naturpleje har stor betydning for at bevare vigtige naturarealer, der ellers bare ville gro til. Plejen sikrer biodiversiteten ved at holde arealerne lysåbne til gavn for mange planter og insekter.

Landmænd kan i år søge om tilskud til at lave naturpleje på 10.000 hektar nye arealer med værdifuld natur. Det svarer til et areal, der næsten er på størrelse med Samsø.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Både naturen og landmanden vinder på denne ordning, og jeg vil derfor gerne opfordre landmænd til at søge om tilskuddet.

- miljø- og fødevareminister, Esben Lunde Larsen

- Både naturen og landmanden vinder på denne ordning, og jeg vil derfor gerne opfordre landmænd til at søge om tilskuddet. Det er en god mulighed for at kunne starte op som naturplejer og være med til at bevare vores fælles natur, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Der er typisk tale om enge, overdrev eller heder, som tidligere har været en del af landbrugsdriften, men som nu ofte bare ligger hen og har brug for pleje for at bevare den værdifulde natur.

Nye arealer i spil

Sidste år var der rekordmange landmænd, der søgte om tilskud til naturpleje, men de fleste søgte om at forny deres eksisterende aftaler. I 2016 er der flere penge til nye aftaler. Der er afsat i alt 130 mio. kr. til naturpleje gennem plejegræsordningen, og de 100 mio. af kronerne vil gå til pleje af nye arealer. De resterende 30 mio. kroner forventes at gå til landmænd, der tidligere har fået tilsagn om tilskud til arealer, så de kan fortsætte deres naturpleje.

Tager man alle eksisterende tilsagn i betragtning, bliver der i dag givet tilskud til naturpleje på 83.000 hektar. Og det areal kan altså nu vokse med yderligere 10.000 hektar.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Plejegræsordningen giver hvert år tilskud til naturpleje med græssende dyr eller høslæt for at fremme biodiversiteten i det åbne land. Størstedelen af aftalerne indebærer pleje med dyr. Tilskud til naturpleje er fokuseret mod Natura 2000-områderne og arealer med høj naturværdi (HNV-arealer). Her er effekten på biodiversiteten størst.

Økologer skal i den forbindelse være opmærksomme på, at de skal vælge mellem at søge økologisk arealtilskud og tilskud fra plejegræsordningen, og hvis de ikke får tilskud fra plejegræsordningen, er det ikke muligt herefter at søge om økologisk arealtilskud.

Ansøgningsfristen er 21. april 2016 gennem Fællesskemaet.