Grise er ikke kun noget, som hører til i stalde eller på græsmarker.

En gruppe 'skovsvin' er i øjeblikket en del af et forsøg med at lade økologiske grise gå blandt træer for at se, om det kan reducere udvaskning og fordampning af nogle af de næringsstoffer, som grisene efterlader i form af gødning og urin.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Projektet hedder pECOSYSTEM og er støttet med 8,9 millioner kroner gennem Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP).

Nu åbner miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen igen for GUDP-projekter, når en ny ansøgningsrunde i dag starter.

- I de seneste år har vi set en markant fremgang i salget af økologiske produkter, og omsætningen udgør nu cirka otte procent af det samlede fødevaresalg. Danmark er dermed førende i verden. Det er en styrke, som skal videreudvikles, og med den stigende efterspørgsel følger behovet for at udvide råvaregrundlaget. Støtten går til nye innovative projekter, som kan være med til at drive udviklingen af økologiske produktionsformer, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Der er i alt 20 millioner kroner i puljen til forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter. Projekterne må være op til 4 år, og der gives op til 10 millioner kroner i tilskud til et projekt.

Fokus er ressourceeffektivitet i primærsektoren, og målet er, at projekterne vil bidrage til at finde konkrete løsninger på, hvordan produktiviteten kan øges samtidig med, at ressourcerne udnyttes bedst muligt. Med dette fokus skal programmet være med til at udvikle økonomisk robuste økologiske bedrifter med mindst mulig miljøbelastning.