Abonnementsartikel

I mange år har vi haft fuldt fokus på at få koen insemineret hurtigst muligt efter kælvning, men skal vi i stedet lade hende producere mere mælk?

Hos Ivan Skov i Dommerby ved Skive har man i flere år haft et andet fokus end det, man normalt ser. Hans 190 årskøer skal levere mest muligt mælk i deres levetid, og samtidig er køernes holdbarhed et væsentligt fokuspunkt.

- På grund af vores placering i byen kan vi ikke udvide besætningen, så det er vigtigt, at vi får maksimalt ud af de rammer, vi har, fortæller Ivan Skov og fortsætter:

- Mælk er klart den vigtigste indtjeningskilde, så derfor handler det om at få mest muligt mælk ud af køerne, inden de skal sættes ud.

Ivan Skov malker tre gange dagligt, hvilket også er et forsøg på at få mest muligt ud af køerne.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Tre gange malkning stiller store krav til de forhold, vi tilbyder koen, så udover at vi skal have senge, de gider ligge i, skal vi også forsøge at begrænse alle andre ting, som slider på køerne, siger han og fortsætter:

- Hver gang en ko kælver, er det hårdt for hende, og netop derfor har det altid undret mig, at vi har haft så stort fokus på at få så mange kalve.

Når en ko først skal afgoldes, kælve og derefter hurtigt i gang med mælkeproduktionen, undrer det ikke Ivan Skov, at flere køer får problemer i denne proces. Det er ifølge ham vigtigt at tage koens energiniveau alvorligt efter kælvning, når mælkeproduktionen skal i gang - ellers kan det let gå galt.

- I den første tid efter kælvning malker vi kun køerne to gange dagligt, indtil vi har fået dem godt i gang, forklarer han.

Det, han ser i sin besætning, efter at laktationen er forlænget, er køer, der bliver ældre og har en bedre holdbarhed. Det er logisk for ham, da alle problemer jo normalt opstår omkring kælvning. Derfor vil det i hans optik påvirke koens holdbarhed positivt at trække løbningen og derved have færre kælvninger.

Det, som Ivan Skov ser hos sine kollegaer, er, at køerne afgoldes ved en høj ydelse, hvilket jo udover at kunne give problemer også er dumt.

- Hvis en ko yder 40 kg mælk om dagen, når den skal goldes, er der jo meget potentiel tankmælk, vi går glip af, forklarer han.

Hos ham goldes der stadig køer, som ligger højt i ydelse på afgoldningstidspunktet, og der er ingen tvivl om, at der er køer, som kunne fortsætte deres laktation endnu længere.

- Jeg er ikke i tvivl om, at der sikkert godt kunne være køer, der kunne malke endnu længere, men nu er vi bare endt på de 120 dage, siger han.

Læs mere i Bovilogisk

Læs mere, i det nyeste nummer af Bovilogisk, der udkommer fredag den 18. januar.

Har du abonnement på bladet, kan artiklen allerede nu læses på www.bovilogisk.dk. Ikke-abonnenter kan også læse artiklen på hjemmesiden ved at købe adgang til artiklen - klik her.

Der kan bestilles abonnement på www.bovilogisk.dk eller 7620 7970.