LDM mener, at kvoteudfasningen er hovedskurken bag de lave mælkepriser og kæmper fortsat for regulering af mælkemarkedet for at få prisen til at stige.

Formand Kjartan Poulsen, Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter mener, at det var forudsigeligt, at kvoteudfasningen ville betyde en overproduktion og dermed et prisfald.

- Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter har lige siden, kvote-udfasningen blev kendt, kun bifaldet udfasningen med samtidigt krav om indførelse af et nyt og mere intelligent reguleringssystem. Det fik vi ikke, og nu ser vi resultatet af det, øget produktion og faldende pris, sagde Kjartan Poulsen i sin beretning på foreningens årsmøde.

Jeg ved, at en stor del af LDM's medlemmer hylder den fri produktionsret. Det gør foreningen også, men bestyrelsen vægter rentabilitet højere.

- Kjartan Poulsen

Mange forklaringer

Der er ifølge Kjartan Poulsen mange aktører, som forklarer, at den nuværende situation slet ikke har noget med kvoteudfasningen at gøre. Men han er uenig.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Jeg vil blot nævne tre tal, som taler for sig selv: Kinas importreduktion er på omkring fem milliarder kg meqv. årligt. Ruslands importboykot omfatter tre - fire milliarder kg meqv. årligt fra EU minus øget import fra andre lande. Det summerer til et fald i efterspørgslen på 8-9 milliarder kg. Men EU's produktion ligger for tiden. cirka 12 milliarder kg over produktionen for to år siden. Så kan hver især bedømme, hvilken effekt der tæller hvor meget, sagde Kjartan Poulsen

For markedet

Han understregede dog, at LDM ikke taler for kvoter.

- Vi vil gerne lade markedet råde, men markedet fungerer ikke i den nuværende situation, for så skulle faldende pris jo motivere til faldende produktion - og ikke kun ved konkurser, sagde han.

Ifølge Kjartan Poulsen var LDM ene om at forudse den nuværende situation.

- Det var ikke sjovt at tale imod Seges, lokale landboformænd og ikke mindst lokale rådgiveres jubelbeskrivelser af, hvor godt danske mælkeproducenter var rustet til tiden efter kvoterne. De er blevet tavse nu, hvor deres godtroenhed er vekslet til en virkelighed af underskud og konkurser, sagde Kjartan Poulsen.

Rentabilitet vigtigst

- Jeg ved, at en stor del af LDM's medlemmer hylder den fri produktionsret. Det gør foreningen også, men bestyrelsen vægter rentabilitet højere. Det nytter ikke, at vi producerer os til døde, sagde han.

Han mener også, at det er lige sådan i resten af Europa.

- Når jeg er sammen med andre mælkeproducentforeninger i EMB-regi, så er holdningen helt klar: Hvis mælkeprodukterne ikke kan afsættes til en omkostningsdækkende pris, så skal produktionen tilpasses. Reguleringen skal ske hos landmanden, eventuelt i form at støtte for at ophøre eller ikke at producere, fortalte han.

Imod intervention

Kjartan Poulsen er imod regulering ved at hæve interventionsprisen, fordi det blot betyder, at mejerierne lægger mælkepulver på lager med offentlig støtte.

- Det, der er godt for mejerierne, er ikke altid godt for mælkeproducenterne, sagde han.

- Mejerierne kæmper bare for at få mælk igennem rørene, og så kan pengene bruges til oplagring. Det er en skæv kurs, og det kommer aldrig landmanden til gode. Det har vi set flere gange. Det er ikke en del af et frit marked at opbygge store lagre med offentlig støtte, sagde han.

Priser svinger

- Vi skal vænne os til svingende priser, og vi skal også selv kunne tåle at have penge på kontoen uden at fare ud og bruge dem som en teenager, der har fået sin første løn for et fritidsjob. Vi skal naturligvis selv kunne æde udsving på prisen. Men i et land som Danmark med politikere, der suger skatter, afgifter og gebyrer, allerede inden der er penge på kontoen, så skal der en ordentlig pris eller væsentlig bedre rammevilkår til. Ellers flytter produktion og arbejdspladser. Hver gang der holder en gennemsnits-mælkeproducent, forsvinder der 10 arbejdspladser, sagde Kjartan Poulsen.