- Vi er milevidt fra grænseværdierne, og der er ikke nogen problemer for drikkevandet ved regelret brug af pesticider på landbrugsjord. Det her er helt og aldeles unødvendigt. Det ødelægger landmandens økonomi og skader samfundets økonomi, siger Jens Gammelgaard, der er formand for Landboforeningen Odder-Skanderborg.

Når foreningen holder sin årlige generalforsamling tirsdag aften på Odder Parkhotel, vil emnet blive drøftet, og formanden vil her berette om den kamp mod planerne, som landboorganisationerne i området har ført gennem mange måneder. Det skriver Landboforeningen Odder-Skanderborg i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

En kamp der indtil videre ikke har nyttet meget, da Aarhus Byråd har vedtaget indsatsplaner for Beder samt StautrupÅbo og nu skal i gang med at afholde åstedsforretninger med henblik på at gennemføre påbud mod anvendelse af pesticider.

Vil gå rettens vej

Jens Gammelgaard siger, at landboforeningen er klar til at gå videre af rettens vej, og at han tager en retssag med sindsro.

- Aarhus Kommune har ikke givet et retvisende billede af de pesticidfund, der har været. De får det til at fremstå langt alvorligere end tilfældet er. 99,4 procent af prøverne er under grænseværdien, og mange af fundene er over 20 år gamle og medregnes stadig i kommunens statistik, selv om ingen med rette kan hævde, at boringen stadig er forurenet, siger Jens Gammelgaard, og fortsætter:

- Mange af fundene kommer fra midler, der aldrig er brugt i landbrugsdrift men kommer andre steder fra. Det er ikke rimeligt, at nutidens landmænd skal straffes for fortidens synder, specielt ikke når vi befinder os meget, meget langt fra grænseværdierne. Det giver overhovedet ikke mening, mener han.

- Vi vil gerne én gang for alle slå fast, at vi landmænd selvfølgelig vil passe på vores grundvand, det er klart, men det her er så langt ude, at vi må råbe op og gøre oprør. Aarhus Kommune skal dokumentere, at det er nødvendigt at tage så drastisk et skridt som påbud for at sikre grundvandet, og det kan de ikke, understreger han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

For lille erstatning

Når det kommer til erstatningsspørgsmålet, er landboforeningen også stærkt utilfreds og påpeger, at det man tilbyder landmændene intet har med fuld kompensation at gøre.

- Vil kommunen virkelig det her, må de betale prisen og opkøbe landbrugene i området, fastslår Jens Gammelgaard.

- Det er for billigt at spille på befolkningens følelser omkring grundvand med så misvisende beregningseksempler, som vi her ser. Man indregner ikke forskellige indsatsers effekt og undlader at bruge kendt viden, både når det gælder pesticider og nitrat, fortsætter han.

Det, og meget andet, kommer til debat på landboforeningens generalforsamling, hvor erhvervets anstrengte økonomi og lave afregningspriser samt landbrugspakken og den politiske situation også er på dagsordenen.

Sagen drøftes på generalforsamling i Landboforeningen Odder-Skanderborg den 15. marts