PowerGear har været i marken med den halvbugserede Kuhn Vari Leader vendeplov, som var monteret med den nye T underplov, og hvor plovens hovedramme er opbygget som et Z.

Fransk Kuhn sælger mange plove i de skandinaviske lande, og derfor bruger franskmændene også ressourcer på at udvikle underplove, som egner sig til de nordiske forhold. For nogle år siden kom SK underploven, og nu er Kuhn klar med den nye T underplov. Den ethjulede KuhnVari Leader kom på markedet for et par år siden, og for at slå to fluer med et smæk, er vi i denne PowerGear-test taget i marken med en ottefuret Vari Leader monteret med T underplove.

Fra seks til otte furer

Pløjedybden indstilles hurtigt og let, ved at der på landhjulets løftecylinder påsættes plasticclips som begrænser pløjedybden.

- Helge Plougmann Nielsen, PowerGear-testpilot

Kuhn Vari Leader leveres med seks, syv eller otte furer og har hydraulisk indstilling af furebredden, som kan varieres i intervaller fra 35 til 55 centimeter.

Ploven bæres af et enkelt stort landhjul i dimensionen 500/60-22,5. Et så stort landhjul medfører normalt, at det er vanskeligt at pløje tæt til skel og hegn. Men ved at lave den bagerste del af plovrammen Z-formet, er det lykkedes for de franske konstruktører både at få plads til et stort landhjul og bibeholde evnen til at pløje tæt til skel.

Hvor tæt der kan pløjes til skel afhænger af størrelsen på ploven og af plovens konfiguration. Med konfiguration mener jeg, hvor mange furer der er monteret foran og bagved landhjulet. Hovedrammen på en Kuhn Vari Leader er boltet sammen, og bortset fra den forreste fure og de fire furer omkring landhjulet bestemmer brugeren selv, om de øvrige furer skal monteres før eller efter landhjulet.

Monteres den sjette fure efter landhjulet, kører hjulet stort set inden for plovens arbejdsbredde.

Hold balancen

Man skal blot være opmærksom på, at desto flere furer der monteres efter landhjulet, desto mindre vægt lægges der over på traktoren, og i kupperet terræn kommer ploven samtidig til at vippe over landhjulet. Det resulterer i en uens arbejdsdybde på bagerste fure, og i næste træk giver ekstra arbejde med at korrigere arbejdsdybden på de forreste furer.

Ploven som vi testede, var monteret med de ekstra furer foran landhjulet. Det gav ikke mulighed for at pløje hundrede procent til skel, men til gengæld lagde ploven godt med vægt over på traktoren, og med mindre man har en meget tung traktor, vil det være den optimale løsning.

Let at indstille

Ved opbevaring i maskinhuset står ploven halvt vendt. I den position står den solidt på landhjulet og to støtteben foran. I den position står trækket lige, og det er derfor let at tilkoble ploven. Transport foregår i samme position, og for at reducere plovens tyngdepunkt, kan det være en fordel at sænke traktorens lift og landhjulet på ploven.

Ploven vendes af to teleskopiske vendecylindre, og plovens hældning indstilles let med en spindel i hver side. For at kunne indstille hældningen super nøjagtigt, kan spindlerne låses i to positioner. Den ene position har desværre en meget dårlig placering, som betyder, at den tap som spindlen låses på, flænser traktordækket op, hvis der drejes for skarpt.

Pløjedybden indstilles hurtigt og let, ved at der på landhjulets løftecylinder påsættes plasticclips som begrænser pløjedybden. Hver clips regulerer pløjedybden med cirka en halv centimeter. Indstillingen af Vari Leader sker derfor helt uden værktøj, og eneste ulempe som vi oplevede, var at de plasticclips som indstiller arbejdsdybden var af en for dårlig kvalitet ? men det kan sikkert tilskrives, at de kom fra en ny leverandør. Forslag til forbedring kunne være, at anvende en kombination af tykke og tynde clips frem for udelukkende at anvende tynde clips, som let bliver ustabile hvis der kommer småsten imellem clipsene.

God vending af jorden.

Ploven blev testet under gode pløjeforhold og på JB 5-7 jord. Trækkraften var en Fendt 828 med 650 millimeter brede dæk og et ton frontvægt. De nye T-underplove er skrueformet og giver en rigtig god vending af jorden. Selv når der på lerbakker skulle pløjes opad, og jeg før har oplevet at andre underplove havde problemer med at vende furen, blev jorden lagt godt rundt og furen lukket til.

T-underploven efterlader en markant bredere furebund end SK-underploven fra Kuhn. Den brede furebund er opnået ved at lave muldpladen længere. Ved at forlænge muldpladen frem for at gøre den mere tværstillet, påstår Kuhn, at de har gjort det lettere at trække ploven.

Det kan kun testes ved at afprøve flere forskellige underplove under nøjagtige samme forhold, og det havde vi desværre ikke mulighed for. Jeg kan blot konstatere, at dækkene på 650 millimeter sagtens kunne være i furen, og at traktoren med de 280 hestekræfter ikke havde problemer med at håndtere ploven.

Skjult stensikring

Sædvanen tro arbejder Kuhn også på Vari Leader med skjulte led og forbindelser til den trinløse indstilling af furebredden. Umiddelbart kan man ikke se, at furebredden kan varieres, og kun en enkelt hydraulikcylinder afslører, at det er en mulighed. Ud over at give ploven et flot design, betyder den indvendige montering af mekanikken til furebreddeindstilling også, at delene ligger godt beskyttet, og ikke rammes af jord og sten hver gang ploven vendes.

Standardudstyret på Kuhn Vari Leader omfatter også hydraulisk indstilling af furebredden på forreste fure.

Forplove med trin

Den testede plov var monteret med forplove, hvor brystet på muldpladen er afrundet. Ploven blev testet på en mark efter vinterbyg, hvor halmen var snittet, og der var nedfældet gylle. Det havde efterladt halm og stub i bunker, men kun undtagelsesvis gav det problemer, og den næsten problemfrie nedpløjning tilskriver jeg gennemgangen i ploven, og forplovene hvor den afrundede kant betød, at halm og stub let gled af. Skæret på forplovene er forholdsvist smalt, det fungerede fint i stubmarken, men vi havde desværre ikke mulighed for at teste det i en mark efter frøgræs.

Forplovene er med sikringsbolte, som beskytter dem mod jordfaste sten. Boltene kan monteres i to forskelige huller, og derved kan hældningen på forplovene justeres.

For at justere arbejdsdybden på forplovene, skal der anvendes en skruenøgle. I stilken er der forborede markeringer, som gør det let at indstille forplovene til en ensartet dybde, uden at skulle have fat i centimetermålet. Et indstillingssystem, hvor der ikke skal anvendes værktøj, er selvfølgelig et ønske, som Kuhn bør have med i den fremtidige udvikling.

Kræver lidt tilvænning

I forhold til at køre med en liftophængt plov, kræver det lidt tilvænning at køre Kuhn Vari Leader. Specielt når der pløjes foragre, og der bakkes ud i hjørner, skal man lige lære, hvordan plovens hjulstyr fungerer. Men når det ligger på rygraden, er Vari Leader rigtig nem at køre med, og uanset om det gøres manuelt eller overlades til traktorens foragerautomatik, kan plovskærene både hæves og sætte i som efter en snor.

Ploven er lettere at indstille end en kærreplov, og den giver også mere vægtoverføring til traktoren. Til gengæld rusker det grimt i traktorens trepunktsophæng, når ploven vendes. Det er derfor vigtigt, at nagler i trepunktsliften og låsemekanismen til liftarmskuglerne er i orden, så ploven ikke tabes, når der skiftevis er træk og tryk på liftarmene.

God slangeføring

Ploven kræver tre dobbeltvirkende og en enkeltvirkende hydraulikudtag på traktoren. De mange slanger, som forbinder plov og traktor, er monteret i en fin galge, som giver slangerne mulighed for at arbejde, når der drejes med ploven. Ophænget eliminerer risikoen for, at slangerne kommer i klemme og ødelægges. En rigtig fin detalje som andre maskinfabrikanter godt kunne tage ved lære af.

Plovens hydrauliske stensikring giver underplovene mulighed for at undvige jordfaste sten både opad og til begge sider. Systemet er med central trykbeholder, og det gør det hurtigt og let, at tilpasse udløsertrykket til de aktuelle pløjeforhold. For at justere trykket, åbnes der blot for en hane på ploven, og herefter anvendes hydraulikventilen, som betjener plovens landhjul, til at indstille trykket.

En ventilblok på ploven sænker automatisk landhjulet, før ploven vendes rundt, og justerer det på plads igen når ploven er vendt. Det reducerer tyngdepunktet på ploven og skåner traktorens trepunktsophæng.