Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har i en redegørelse til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg forklaret, at der ikke er krav om, at fodervirksomheder og landbrugsbedrifter skal registrere forbruget af de forskellige tilsætningsstoffer, herunder de tilsætningsstoffer der anvendes for at supplere foderets indhold af kobber og zink.

Fødevarestyrelsen har derfor kontaktet Seges, der oplyser, at det overvejende også tilbage i tiden er kobbersulfat og zinkoxid, der tilsættes foder til svin:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Med hensyn til zink der tildeles smågrise som veterinært lægemiddel, er og har der udelukkende været tale om zinkoxid. De andre kobber- og zinkforbindelser, som er godkendte som tilsætningsstoffer til foder, anvendes kun i mindre omfang i svinefoder, oplyser ministeren blandt andet.

Hvad med gyllen?

Om en ændring i anvendelsen af de godkendte kobber- og zinkforbindelser vil kunne medføre ændringer i kobber- og zinkkoncentrationen i gylle afhænger ifølge ministeren af, i hvilket omfang indholdet af kobber og zink i de pågældende tilsætningsstoffer optages i kroppens væv - biotilgængeligheden - sammenlignet med kobber og zink fra henholdsvis kobbersulfat og zinkoxid.

Aarhus Universitet oplyser, at viden om forskelle i biotilgængeligheden af forskellige kobber- og zinkforbindelser generelt er sparsom.

Biotilgængeligheden af zink i zinkoxid og zinksulfat er dog i 2001 undersøgt i et dansk forsøg med grise. Forsøget viste ingen forskel i den absolutte biotilgængelighed af zink i zinkoxid sammenlignet med zinksulfat.

Samme dosering

Aarhus Universitet henviser desuden til en hollandsk rapport, der konkluderer, at man ikke har fundet forskelle i biotilgængeligheden mellem kobbersulfat og andre relevante kobberkilder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Aarhus Universitet vurderer, at resultaterne af den hollandske rapport indikerer, at skift i de kobber- og zinkkilder, som må anvendes i svinefoder, sandsynligvis ikke vil medføre væsentlige ændringer i koncentrationen af kobber og zink i svinegylle, når der anvendes samme dosering af de forskellige kilder.

Tallene viser i øvrigt, at der anvendes langt mere zink til produktion af økologiske smågrise - 28 gram pr. produceret økologisk smågris - og konventionelt producerede smågrise med 18,8 gram.