Abonnementsartikel

Hvordan vil fremtiden tegne sig for dansk landbrug? Hvilke nye teknologiske muligheder vil åbne sig? Vil globaliseringen med en voksende middelklasses forbrug og fødevarebehov betyde en ny guldalder for fødevareproduktion? Og hvad kommer forandringerne til at betyde for afgrødevalget og balancen mellem forskellige typer af arealanvendelse og landbrug i Danmark?

Verdens mest opdyrkede land er under forandring. Med mere end 60 procent af arealet i landbrugsdrift er Danmark blandt verdens allermest opdyrkede lande. Dagens andel med landbrug svarer til næsten dobbelt så høj en opdyrkningsgrad, som før udskiftningen og 1700-tallets landboreformer, men faktisk har opdyrkningen været endnu højere, da den toppede i slutningen af 1930?erne med over 75 procent. Samtidig har skovarealet været stigende, og siden lavpunktet på omkring to til fire procent ved fredskovforordningen i 1805 er skovarealet nu steget til omkring 15 procent. Dynamikken i arealanvendelsen har således været betydelig, og alt tyder på de store forandringer vil fortsætte også i de kommende generationer.

I Agro, der udkommer fredag den 11. februar kan du læse mere om mulige fremtidsperspektiver for dansk landbrug blandt andet i forhold til kommende arealanvendelse, samspillet med naturen og stigende krav til reduceret miljøbelastning, samt forbrugernes efterspørgsel.

Har du abonnement på bladet, kan artiklen desuden allerede nu læses på agrologisk.dk ved at klikke her:

Brugernavnet er dit abonnementsnummer, og adgangskoden er dit postnummer.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Ikkeabonnenter kan også læse artiklen på hjemmesiden ved at købe adgang til den.

Der kan bestilles abonnement på www.agrologisk.dk eller telefon 76 20 79 70.