Knækkefodsyge kan overleve på inficerede stubrester i tre år, og kan allerede om efteråret danne sporer. Disse sporer spredes ved hjælp af vind og regn til afgrøden og inficerer de nedre dele af stængelen.

- Symptomerne ses først som gullige misfarvninger på de ydre bladskeder nederst på stængelen, fortæller Stefan Ellinger, marketing manager ved BASF.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han forklarer, at senere i vækstsæsone, når svampen er trængt ind i selve stængelen, bliver de misfarvede områder mere afgrænsede og danner de karakteristiske 'øjepletter'.

- I stængler som er inficeret, hæmmes transporten af vand og næringsstoffer til de øvre plantedele og resulterer i misvækst og udbyttetab, primært gennem en reduceret tusindkornsvægt.

Den indirekte skadevirkning er en svækkelse af stråstyrken og dermed en øget risiko for lejesæd.

- Lejesæd forårsaget af knækkefodsyge kan kendes ved at strået bøjer sig i det første internodie, og at stråene vælter i forskellige retninger, forklarer Stefan Ellinger og tilføjer:

- Det direkte og indirekte udbyttetab kan variere meget, og overses måske også i nogle tilfælde.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Skadetærskel

Den vejledende skadetærskel er 35 procent angrebne planter i vækststadie 30-32. Angrebet bedømmes kun på hovedskudet og skal have bredt sig fra den yderste til den næste bladskede.

- I praksis kan det være vanskeligt at bedømme den nøjagtige angrebsgrad i marken, og alle de dyrkede sorter må betegnes som modtagelige, fortæller Stefan Ellinger, og fortsætter:

- Muligheden for at bekæmpe knækkefodsyge med svampemidler begrænser sig til en relativ kort periode tidligt i strækningsvæksten, som er 30-32.

- Da sprøjtevinduet mod knækkefodsyge ofte falder sammen med tidspunktet for den første svampesprøjtning og vækstregulering, kan man vælge en løsning, der også har effekt mod knækkefodsyge, f.eks. Ceando eller Flexity, foreslår Stefan Ellinger.

Han forklarer, at Flexity skal tankblandes med et andet middel som eksempelvis Juventus 90 eller en anden triazol, når der sprøjtes efter stadie 30, for at få en mere bredspektret løsning. Ceando er allerede blandet, bredspektret og klar til brug.

Artiklen fortsætter efter annoncen

mod