Sydvestjysk Landboforening har foretaget en kontrolvejning af 90 sække gødning, der er leveret af Danish Agro, viste, at der var for lidt indhold i sækkene.

Sydvestjysk Landboforening oplyser, at 90 gødningssække blev vejet i grupper af 10 stk., og alle de ni gruppevejninger viste, at sækkene indeholdt for lidt. Differencen ligger på et underindhold på mellem 20 og 100 kg pr. 6.520 kg (inklusiv to kg tara pr. sæk). Samlet for de 90 sække manglede der 420 kg gødning.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Vi tager det her meget alvorligt, og hvis ikke Danish Agro går seriøst ind i det her, så mener jeg, kunderne skal kræve en dekort på de 0,72 procent, som er det gennemsnitlige underindhold, den kongelige vejer fandt.

- Hans Juul Jessen, næstformand i Sydvestjysk Landboforening.

I den samme leverance er 15 tilfældige enkeltsække blevet vejet med Jysk Landbrugsrådgivnings certificerede vægt. Denne kontrolvejning viste et underindhold på op til 14 kg pr. sæk - og ingen af de 15 vejede sække nåede op på de 652 kg, som sækken burde veje.

Sydvestjysk Landboforening er gået ind i sagen på vegne af tre medlemmer, der har købt gødningen.

- Det her tyder på en generel fejl, og vi betragter derfor sagen som principiel. Rundt om i landet står der lige nu store mængder af gødning, der netop er leveret ud til den kommende gødningssæson, og vi har brug for hvert et kilo, siger Hans Juul Jessen, næstformand i Sydvestjysk Landboforening.

Det huer ham slet ikke, at det landmandsejede grovvareselskab tilsyneladende er årsag til, at kunderne mangler op mod  én procent af den gødning, de betaler for.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Lige nu glæder vi os over, at vi har fået lov at gødske 16 procent ekstra i 2016, og det skal ikke blive til 15 procent, fordi gødningsleverandøren begår en fejl, siger han.

Tage retur

Danish Agro har ifølge Sydvestjysk Landboforening tilbudt den konkrete kunde at tage de 90 kontrolvejede sække tilbage og levere en ny sending gødning, men kunden ønsker også kompensation for yderligere 65 sække gødning, Danish Agro har leveret, og som ikke er blevet kontrolvejet.

Danish Agro har ikke lagt op til yderligere indrømmelser i sagen, og det er Sydvestjysk Landboforening ikke tilfreds med.

- Det her skaber usikkerhed hos alle Danish Agros gødningskunder, og jeg vil da anbefale, at den enkelte tager kontakt til Danish Agro og foreslår, at gødningen bliver kørt til kongelig vejer. Hvis vægten er i orden, betaler kunden transport og vejning, og er der for lidt i sækkene, så påtager Danish Agro sig udgiften, foreslår Hans Juul Jessen.

Det er også en mulighed at få kongelig vejer ud på bedriften.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hans Juul Jessen tilføjer, at han har kendskab til flere Danish Agro-kunder, der har kontrolvejet gødningssække og fundet underindhold.

- Vi tager det her meget alvorligt, og hvis ikke Danish Agro går seriøst ind i det her, så mener jeg, kunderne skal kræve en dekort på de 0,72 procent, som er det gennemsnitlige underindhold, den kongelige vejer fandt. Eller også skal man forlange, at Danish Agro helt enkelt henter gødningen og handlen bliver annulleret.

- Vi er parat til at køre videre med sagen og involvere Landbrug & Fødevarer, hvis det bliver nødvendigt, siger Sydvestjysk Landboforenings næstformand.

Danish Agro afviser

Direktør i Danish Agro, Henning Fogh, slår fast at kunderne selvfølgelig skal have de varer, de har krav på:

- Jeg vil gerne starte med at slå fast, at vores kunder naturligvis har krav på varer i den korrekte mængde, når de handler med Danish Agro. Hvis de ikke har fået det, skal der naturligvis rettes op på den eventuelle fejl, der er sket. Al gødning fra Danish Agro bliver vejet på certificerede vægte, som senest er blevet kalibreret i begyndelsen af februar i år. På baggrund af kritikken vil vi naturligvis sammen med vores vægt-leverandør endnu engang sikre os, at der ikke er fejl i vores udstyr, siger Henning Fogh, der er direktør i Danish Agro.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hos Danish Agro mener man dog ikke, at der er tale om et generelt problem.

- Når det så er sagt, står jeg uforstående overfor Jysk Landbrugsrådgivning når de i deres kritik indikerer, at der er tale om et "generelt problem", som vi "ikke tager seriøst". Det kan jeg slet ikke genkende. Som andelsejet selskab har vi absolut ingen interesse i, at forsøge at snyde vores kunder og ejere. Det giver ingen mening. Vi har hele tiden tilbudt, at der ved tvivlsspørgsmål kunne foretages kontrolvejning af det leverede gødning, hvor vi naturligvis kompenserer for eventuel manglende mængde. Det er fast praksis. Denne kontrolvejning skal naturligvis foretages enten på vores certificerede vægte eller hos kongelig vejer. Vi kan ikke basere kompensation for noget, hvis det baserer sig på vejning med vægte, som landboforeningskonsulenter har med rundt til de enkelte landbrug, siger han.