Abonnementsartikel

Drop maskinparken og lad maskinstationen udføre markarbejdet. Det er opfodringen fra Erik Wiltink.

Desværre er rigtig mange mælkeproducenter klemte på økonomien. Hos mange af dem er der optimeret, men måske er det stadig muligt at hente gevinster ved omlægninger?

For eksempel ved at droppe maskinparken og lade en maskinstation udføre markarbejdet, så maskinomkostningerne sænkes, og der bliver mere tid til at fokusere i staldene, det er erfaringerne hos Erik Wiltink, som driver 540 hektar jord og 570 HF-køer med opdræt

Mælkeproducenter uden maskiner tjener mest

Erik Wiltink tjener penge ved at lade maskinstationen klare arbejdet.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Der er hverken maskiner, der skal vedligeholdes, eller medarbejdere der skal have løn for at køre med dem, fortæller Erik Wiltink, og hans erfaringer kommer også fra hans medlemskab af European Dairy Farmers (EDF).

- Her ser vi regnskabstal og dækningsbidrag fra medlemmerne.

- Og det er et klart billede, at mælkeproducenter, som har andre til at udføre markarbejdet, tjener mest, fastslår han.

Det er Varde Maskinstation, der passer marken på Erik Wiltinks bedrift.

Dialog om ønsker og muligheder

Alt ordentligt arbejde starter med en god planlægning - det gælder også, når man som Erik Wiltink bruger en maskinstation til at udføre markarbejdet.

- Jeg har ønsker til det foder, vi skal bruge, siger Erik Wiltink.

- Det diskuterer vi så, og når frem til en plan med det, der er muligt, uddyber Anker Vestergaard.

I 2015 blev der således dyrket 240 hektar med majs, hvoraf de 80 hektar blev høstet som kolbemajs. Der var 155 hektar slætgræs, 15 hektar vedvarende græs, 70 hektar vårbyg/ærter med græsudlæg og 60 hektar vårbyg til mejetærskning, som sælges.

De to samarbejdspartnere snakker også om valg af sorter i majs med videre.

I det hele taget følger Erik Wiltink tæt med i det, der foregår i marken. Men han slipper for at tænke på arbejdets udførsel, for det klarer de dygtige medarbejdere fra Varde Maskinstation.

- Dem snakker jeg selvfølgelig også med, når de kommer her, siger Erik Wiltink.

Fungerer som driftsleder i marken

Udover at have det overordnede ansvar for arbejdet i staldene og de syv fastansatte medarbejdere fungerer Erik Wiltink også som driftsleder for hans markbrug.

- Jeg tager de endelige beslutninger, men lytter meget gerne til forslag fra Anker Vestergaard og hans folk, forklarer han.

Det er også ham, der sørger for at fordele gyllen fra besætningen både på egne marker og til andre, der er gylleaftaler med.

- Når vi skal udføre opgaverne som udkørsel af gylle, så, gøde, sprøjte og høste, er jeg også inde over hvornår, det skal ske, siger Erik Wiltink.

For eksempel er han altid ude at se, om de våde pletter i markerne er tørre, så der kan køres uden at lave store skader.

- Når høsten nærmer sig, tjekker jeg også afgrøderne for at se, hvornår det er optimalt at høste dem, fortæller han.

Maskinstationen kommer som aftalt

Mange er uvillige til at bruge en maskinstation, fordi de er bange for, at deres marker først bliver kørt på, når det passer maskinstationen bedst.

- Men vi er nødt til at snakke sammen og få markerne passet, så udbyttet bliver så højt som muligt hos kunden, fastslår Anker Vestergaard.

Derfor bliver der også snakket sammen om tidspunkterne for arbejdets udførsel - og når det er aftalt, kommer folkene og maskinerne fra Varde Maskinstation efter planen.

- Vi kan dog stadig planlægge brugen af vores maskiner på en effektiv måde, så vi får mest muligt ud af dem, og det er med til at prissætte vores ydelser, siger Anker Vestergaard.

Arbejdet udføres til timepris

Et springende og vigtigt punkt er selvfølgelig også, hvad det koster at få arbejdet i markerne udført.

- Vi kører efter timesatser, der afspejler vores almindelige prisniveau.

- Der er ikke noget med priser pr. hektar undtagen for pløjning, såning og sprøjtning med marksprøjte, fordi det alt andet lige vil blive dyrere for Erik, siger Anker Vestergaard.

Erik Wiltink er også tilfreds med denne måde at prissætte arbejdet på.

- Folkene er dygtige og hænger i, så jeg behøver ikke bruge tid på at kontrollere deres arbejde, fastslår han.

En høj mælkeydelse på meget grovfoder

Ydelsen i besætningen, der for de malkende køers vedkommende er fordelt på to lokaliteter, er på nuværende tidspunkt 11.500 kg EKM pr. ko.

Fodringen er en TMR-blanding, så der gives intet kraftfoder hverken ved malkningen eller i automater.

- Vi køber kun 5,5 til 6,0 kg foder pr. ko til den daglige ration. Resten er dyrket af Varde Maskinstation på vores egne marker, forklarer Erik Witlink.

Den totale ration er tæt 24 kg tørstof pr. ko dagligt. Det vil sige, at tæt på 75 procent af foderet er hjemmeavlet.

For at nå den høje ydelse med så høj en andel hjemmeavlet foder fordres høj fordøjelighed og kvalitet i øvrigt.

- Det samarbejder vi om, lyder det i enighed fra Erik Wiltink og Anker Vestergaard, driftsleder på Varde Maskinstation.

De to sætter sig sammen, snakker i mobil og går i marken for at få mest muligt ud af indsatsen.

mod