Det er en gåde for De Konservatives formand Søren Pape Poulsen, hvis dansk landbrug er sure på Det Konservative Folkeparti: - Landbrugspakken var ikke blevet til noget uden vores stemmer, siger han.

De Konservative har de seneste uger været mildt sagt i fokus inden for landbrugspolitikken, ikke så meget på grund af den førte politik, men fordi partiet stod bag det mistillidsvotum, der fældede en ellers i landbrugssektoren meget populær minister, Eva Kjer Hansen.

De Konservatives formand Søren Pape Poulsen siger til Maskinbladet, at sagen set fra De Konservatives side først og fremmest handler om en generationskontrakt:

- Landbrugspakken var ikke blevet til noget uden vores stemmer

- Søren Pape Poulsen, formand Det Konservative Folkeparti

- Vi har fået overladt en jord, som vi skal efterlade i samme stand, som vi overtog den. Det skal vi have respekt for, og derfor skal der være en balance mellem erhvervspolitik og miljøpolitik. Vi har hele tiden støttet op om Landbrugspakken og stemt for dem. Det er ikke alene Venstres pakke. Det er også vores pakke, siger Søren Pape Poulsen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

På forkert grundlag

Mistilliden til ministeren opstår ifølge den konservative formand, fordi der er fremlagt et ikke retvisende billede af situationen:

- Når man sidder i en forhandling og ikke får de korrekte oplysninger, indgår vi en aftale på et forkert grundlag, og det er ikke rimeligt. Vores ordfører kaldes til en teknisk gennemgang, hvor han fik at vide, at der var tale om tal, der var lagt sammen. Det undrer os såre, at man ikke under forhandlingerne i december fik det at vide. Syv ud af syv eksperter holdt fast i, at sådan kan man ikke regne. Derfor må vi have kompenserende tiltag, der ikke koster konkurrenceevne for landbruget. Vi har en pragmatisk tilgang og ved godt, at de 3000 tons kan man ikke bare lige hente på tre år, men vi må gøre, hvad vi kan, for at få en mindre kvælstofudledning, siger De Konservatives formand videre.

Har brug for pakken

Søren Pape Poulsen siger, at når De Konservative alligevel stemmer for Landbrugspakken, trods de efter deres opfattelse vildledende oplysninger, så er det fordi landbruget har brug for pakken:

- Derfor er det en gåde, hvis dansk landbrug er sure på Det Konservative Folkeparti. Landbrugspakken var ikke blevet til noget uden vores stemmer. Men alle må da være enige i, at tingene skal foregå ordentligt, og man skal have et retvisende billede at lave politik ud fra. Jeg er helt sikker på at vi får et godt samarbejde med den nye minister, siger Søren Pape Poulsen.

Fri os fra det onde

Maskinbladet vil vide, hvordan den konservative formand har det med, at De Konservative er med i mange landmænds aftenbøn under punktet "fri os fra det onde":

- Det forstår jeg ikke. Det vigtige for landbruget må være Landbrugspakken. Hvis man så er sure på os over, at ministeren ikke er der længere, er man styret af sine følelser. Vi står bag pakken, fordi landbruget ikke skal straffes for, at ministeren ikke har givet et retvisende billede under et forhandlingsforløb, svarer Søren Pape Poulsen.

Karaktermord

Han anklager i øvrigt politikere i forligspartierne for at forsøge at begå karaktermord mod Rasmus Jarlov ved at påstå, at han ikke i tilstrækkelig grad har deltaget i forhandlingerne og derfor ikke har vidst, hvad han sagde ja til:

- Der har været spundet meget og forsøgt at lave et karaktermord på vores ordfører. Havde det været rigtigt, hvad det ikke er, ville det alligevel være ministerens ansvar at lægge de rigtige oplysninger frem. Den nu tidligere minister har et stort forklaringsproblem., siger den konservative partiformand.

Kæmpe regneapparat

Direkte adspurgt, hvilke kompenserende tiltag, De Konservative ønsker, og som ikke skader landbruget konkurrenceevne, svarer Søren Pape Poulsen:

- Det er ministeren og hans embedsmænd, der skal lægge noget frem. De har jo et kæmpe regneapparat. Vi har sendt forskellige forslag til ministeriet, og så må de kommer med yderligere forslag, siger den konservative formand, der erkender, at tilliden mellem Venstre og De Konservative har lidt et knæk:

- Så kan man diskutere, om det ansvar entydigt kan placeres ét sted. Jeg og vores ordfører har allerede haft et møde med den nye minister, og jeg tror, at vi får et godt og konstruktivt samarbejde. Og statsministeren og jeg er voksne og professionelle politikere. Vi ved godt, at den sag ikke skal stå i vejen for alle de andre vigtige ting, som det borgerlige Danmark skal ud og kæmpe for, slutter Søren Pape Poulsen