Abonnementsartikel

Mange fødevarer indeholder animalske proteiner fra æg eller mælk. Ny forskning vil gøre det muligt at erstatte disse med kartoffelprotein, som kan udvindes når man producerer kartoffelmel.

Behovet for fødevarer er stærkt stigende, da jordens befolkningstal forventes at være cirka ni milliarder mennesker omkring 2050.

En simpel udvidelse af landbrugsarealet vil have negative miljømæssige konsekvenser, og vi står derfor overfor en stor udfordring. Ved at ændre kostsammensætningen, så en større del bliver plantebaseret, vil det samme areal kunne brødføde flere mennesker.

- På det seneste har det været meget fremme, at det er problematisk, at vi spiser så meget kød.

- Jan Johannes Enghild, professor og molekylærbiolog på Aarhus Universitet

Danmark har især en stor kartoffelproduktion, og firmaerne KMC og AKV modtager mere end 1,2 millioner ton kartofler om året, som hovedsageligt bruges til produktion af stivelse.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Et sideprodukt er knap 10.000 ton kartoffelprotein, som i en fødevaremæssig kontekst indeholder uheldige komponenter. Dette kan direkte observeres ved, at skrællede kartofler bliver brune, når de får lov at ligge lidt.

Derfor bliver dette materiale i dag kun brugt til dyrefoder. Med projektet proPOTATO ønsker parterne at ændre dette og bidrage til udvikling af nye og sunde kartoffelproteinbaserede ingredienser og fødevarer.

- På det seneste har det været meget fremme, at det er problematisk, at vi spiser så meget kød. Hvis du blandt andet fodrer din gris med 100 kilo kartoffelprotein, kommer der kun 10 kilo griseprotein ud af det. Det meste går altså til spilde. Så hvis vi kunne spise nogle flere plantebaseret proteiner i stedet for kød, ville det være godt for miljøet og også for vores helbred, siger Jan Johannes Enghild, professor og molekylærbiolog på Aarhus Universitet.

Innovationsfonden har støttet projektet proPOTATO med 14,3 millioner kroner og det forventes at projektet varer omkring 5 år.