Bæredygtigt Landbrug har udtaget tre stævninger, som udgør et vigtigt juridisk spor i foreningens strategi.

Men det juridiske spor står ikke alene. Også aktiv deltagelse i den offentlige debat og politisk lobbyarbejde er ifølge foreningen elementer i indsatsen, som understøtter hinanden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Vi anlagde retssagerne, holdt ved dem og resultaterne i de tre sager har været af fantastisk betydning.

- Flemming Fuglede Jørgensen

Alligevel har juraen ifølge foreningen haft meget stor selvstændig betydning.

- Modparten har måttet erkende, at Bæredygtigt Landbrug ikke stævner for sjov. Vi har gjort vores grundige forarbejde, sagde Flemming Fuglede Jørgensen i sin beretning på foreningens generalforsamling.

Dyrt og arbejdskrævende

Han erkender, at det retslige spor har krævet meget arbejde og mange penge, men effekten har været betydelig.

- Vi anlagde retssagerne, holdt ved dem og resultaterne i de tre sager har været af fantastisk betydning. I vandplansagen kom vi til forhandlingsbordet. I gødningssagen vi fik vidneudsagn, der var særdeles stærke. Og i randzonesagen vandt vi, sagde Flemming Fuglede Jørgensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Vandplanerne

Han konstaterer, at sagen om vandplaneerne har givet meget debat, fordi pressen og visse politikere har påstået, at Bæredygtigt Landbrug har lavet en studehandel med ministeriet.

- Det er ikke sandt, fastslog Flemming Fuglede Jørgensen og fortalte, hvad der faktisk foregik.

- Fredag den 27. april 2012 stævnede Bæredygtigt Landbrug Staten med krav om, at Vandplanerne og randzone-lovgivningen skulle tages af bordet med det samme. Søndag den 20. september 2015 sent om aftenen inviterede Kammeradvokaten Bæredygtigt Landbrug til et indgå i en dialog om sagen - i stedet for at vi skulle mødes i retten, men på det tidspunkt var vandplanerne allerede kendt ugyldige - men den famøse grødeskæringsinstruks på over 250 sider var blevet bibeholdt, fortalte Flemming Fuglede Jørgensen.

Stolt dag

Han beklagede således, at kommunerne over det ganske land brugte Grødeskæringsinstruksen til at undlade at rense vandløb op.

- Derfor opretholdt Bæredygtigt Landbrug retssagen - og på den baggrund fik Bæredygtigt Landbrug et topmøde - på Kammeradvokatens foranledning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det var en stolt dag - at sidde som formand og høre holdet fra Bæredygtigt Landbrug.

BL mødte op med advokat Hans Sønderby, vores faglige direktør Jørgen Evald Jensen og agronom Jan Hjeds. Det var folk, der på fagligt højt niveau, stille og roligt, forstod at belægge deres ord med den nyeste faglige viden.

- Det gav respekt. Og det er den respekt, der efterfølgende har fået os i dialog med ministeriet.

Det gav resultater

- Det har ført til resultater - i første omgang over for Grødeskæringsinstruksen.

Efterfølgende udstedte Ministeren et Hyrdebrev, der betød, at kommunerne fik pålæg om at rense vandløbene op og landmændene fik krav på erstatning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det var en glædens dag, da det hyrdebrev kom

Men vi opretholder selvfølgelig vores retssag - indtil vi ser om de gode hensigter føres ud i virkeligheden, sagde Flemming Fuglede Jørgensen.

- Der er ikke indgået forlig ej heller en studehandel, fastslog han.

Randzonesagen

En anden sag, som dokumenterer foreningens juridiske succes er randzonesagen.

- Advokat Sønderby gjorde et fremragende stykke arbejde. Dommen blev afsagt den 11. maj og vi fik medhold. Det næsten uopnåelige var sket - vi havde vundet over staten, konstaterede Flemming Fuglede Jørgensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han mener, at sejren kom i hus udelukkende fordi Bæredygtigt Landbrugs medlemmer turde sætte hælene i og nægte at lave randzoner.

- Vi handlede i nødværge. Var randzonerne blevet obligatoriske, kunne magthaverne for fremtiden og efter forgodtbefindende have konfiskeret jord, sagde Flemming Fuglede Jørgensen.

- Vi blev udstillet som selviske lovbrydere, man fik os næsten isoleret - blandt andet - og desværre - også ved vores kollegaorganisations hjælp. Men det lykkedes ikke at kriminalisere os. -Vi stod på vores ret - og vi fik den, sagde han og takkede for medlemmernes opbakning.

- Tak fordi I troede på os. Det sammentømrede vores organisation til en stærk enhed, sagde en tydeligt rørt Flemming Fuglede Jørgensen.

Gødskningssagen i Viborg fik også en lang gennemgang, som viste, hvordan flere af vidneudsagnene havde sat dagsordenen for den efterfølgende debat i meder og dansk politik.