Abonnementsartikel

Den nu tidligere miljø- og fødevareminister, Eva Kjer Hansen, gør på Facebook status efter otte måneder i ministerstolen.

Den nu tidligere miljø- og fødevareminister, Eva Kjer Hansen, gør på sin facebook-profil status efter otte måneder i jobbet.

Hun skriver:

Om lidt kører jeg over til Prins Joachim og siger på gensyn.

Det har været otte skønne, hektiske måneder som miljø- og fødevareminister. Nu skal min efterfølger fortsætte, hvor jeg slap, nemlig med arbejdet med den store naturpakke.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Som noget af det første indførte jeg faste træffetider rundt om i landet, hvor folk kunne møde op og snakke med mig om hvad som helst. Jeg er stadig overvældet over interessen. Vi holdt træffetider i Lemvig, Haderslev, Hammerum, Sorø, Klampenborg og Billund. Folk kom til fra alle ender af landet. Altid velforberedte og med gode idéer, som jeg kunne tage med mig. Sådan skal demokratiet fungere.

Udover træffetiderne har jeg nået at behandle 2.000 sager - store og små - svaret på 600 henvendelser fra borgere, svaret på 850 spørgsmål fra Folketinget, været i næsten 50 samråd og kørt landet tyndt til alle mulige arrangementer. 113.000 kilometer blev det til eller næsten tre gange rundt om jorden.

Da vi i sidste uge vedtog ændringen af Gødskningsloven, fik landmændene endelig lov til at give planterne den næring, planterne har brug for. Gødskningsloven er en helt central del af landbrugspakken, som vi aftalte før jul. Med pakken går vi over til en moderne, målrettet regulering, som er helt nødvendig for, at vi kan nå vores mål for forbedring af vandmiljøet. I 2021 vil 40% af vores vandområder have god økologisk tilstand. I dag er tallet beskedne 2%.

Pakken er ikke en krisepakke. Det har aldrig været meningen.

Det er en pakke, som skal lægge grunden til ny vækst og optimisme i landbruget, samtidig med at vi skaber fremgang for miljøet. Derfor er der god grund til at være stolt af den.

Jeg har en fornemmelse af, at alle ministre altid taler om at gøre noget ved bureaukratiet, og derfor er jeg også stolt over, at det i Miljø- og Fødevareministeriet ikke blev ved snakken. At vi kunne skære antallet af love og bekendtgørelser ned med 35% er en fantastisk flot præstation af ministeriets embedsmænd, og det er en sejr for retssikkerheden.

Love skal være forståelige, både for dem, der laver dem, og for dem, der skal overholde dem.

Gennem regelforenkling har vi gjort det nemmere at sælge overskudsmad, og vi har gjort det nemmere at sælge varer direkte fra stalddøren. Og gennem regelforenkling kan min efterfølger gøre meget mere for eksempel for husejere, der i dag skal spørge myndighederne om lov til at plante et træ eller sætte et gyngestativ op.

Jeg vil gerne sige tak for et godt samarbejde til Miljø- og Fødevareministeriets ansatte i alle afkroge af landet, til organisationerne, virksomhederne og alle de private, der har bidraget med idéer og inspiration og ikke mindst til alle de, der i løbet af de seneste uger har sendt blomster til mig i ministeriet, til mit hjem, sendt mails, sms?er eller skrevet her på Facebook med opbakning. De har varmet hver og en.

Nu fortsætter arbejdet for et mere frit og mindre reguleret Danmark fra Folketinget.