Den nu forhenværende minister oplyser blandt andet, at det er eksperter i Miljøstyrelsen, der vurderer sikkerhed for sprøjtefører, arbejder og personer som måtte befinde sig umiddelbar nærhed af hvor der sprøjtes, samt sikker anvendelse i relation til miljø og grundvand.

Fødevarestyrelsen vurderer, med bistand fra eksperter fra DTU, om anvendelsen af sprøjtemidlet er sikkert i forhold til rester i spiselige afgrøder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- For så vidt angår den sundhedsmæssige vurdering af sprøjtemidler, laver Miljøstyrelsen både en fare- og en risikovurdering af hvert enkelt middel baseret på de specifikke undersøgelser af sprøjtemidlet og øvrige data på alle de stoffer, der indgår i formuleringen, som skal indsendes, oplyser Eva Kjer Hansen.

Sikker anvendelse

Hun understreger, at der for glyphosat/RoundUp foreligger meget omfattende undersøgelser for iboende egenskaber af det aktive stof glyphosat, herunder om stoffet kan give skader på arveanlæg og om det kan give kræft.

Desuden er ansøger forpligtiget til at oplyse om undersøgelser for farlige egenskaber, samt klassificeringer af alle hjælpestoffer i sprøjtemidlet. Fare- og risikovurderingen baseres på disse oplysninger:

- Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af disse undersøgelser, om der er en sikker anvendelse af sprøjtemidlet, hvilket også vil resultere i en klassificering og mærkning på baggrund af alle oplysninger om stofferne i sprøjtemidlet. Klassificering og mærkning samt eventuelle krav til risikobegrænsning fremgår af midlets etiket og brugsanvisning, som godkendes af Miljøstyrelsen.

Genvurderes

Eva Kjer Hansen mener i øvrigt ikke, at det er nødvendigt at lade de RoundUp varianter, der anvendes i Danmark, undersøge af WHO´s panel, fordi Miljøstyrelsen er den kompetente myndighed for denne type vurderinger:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- WHO?s panel udarbejder vurderinger på baggrund af publicerede undersøgelser, men beskæftiger sig ikke med specifikke sprøjtemidler. Alle sprøjtemidler med glyphosat skal genvurderes i Danmark efter, at EU har taget stilling til en fornyet godkendelse af glyphosat. Miljøstyrelsen har den nødvendige ekspertise og har adgang til alle relevante undersøgelser, blandt andet detaljeret viden om hvert eneste hjælpestof i et sprøjtemiddel med glyphosat.

Ingen forbud

Miljøstyrelsen har i øvrigt rettet henvendelse til alle medlemslande i EU og fået oplyst, at der ikke er forbud mod salg af glyphosatholdige sprøjtemidler for så vidt angår havebrug/privatbrug i Frankrig, Nederlandene, Luxemburg, Irland, Belgien, Bulgarien, Storbritannien, Tjekkiet, Tyskland, Italien, Sverige, Litauen og Finland.

- Miljøstyrelsen er ikke bekendt med, om der er indført forbud mod salg i de øvrige EU medlemslande, som ikke har svaret på henvendelsen. En række lande har ligesom Danmark generelle regler, hvad angår alle sprøjtemidler til ikke-professionelle brugere i henhold til Rammedirektivet om bæredygtig anvendelse af pesticider.