Københavns Universitet må trække et notat om landbrugspakkens effekt på udledningen af kvælstof til havmiljøet tilbage, da det ikke er retvisende.

Tidligere kunne man på flere medier læse om en potentiel miljøbombe i landbrugspakken. Det drejede sig om udledningen af kvælstof til havmiljøet, som ifølge et notat fra seniorforsker Brian H. Jacobsen fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi.

Ifølge de nye beregninger skulle landbrugspakken ende med et såkaldt miljømæssigt minus i 2020 og 2021. Du kan læse den oprindelige historie om notatet hos dr.dk lige her, hvor også Jørgen E. Olesen fra Aarhus Universitet bakker op om den nye beregning.

Nu viser det sig så, at notatet ikke var korrekt, og efter kritik fra Seges har Københavns Universitet valgt at trække notatet tilbage. På Københavns Universitets Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomis hjemmeside kan man nu læse følgende:

"IFRO Dokumentation 2016/2 "Beskrivelse af kvælstofregnskab i landbrugspakken" af Brian H. Jacobsen, trækkes tilbage, da det indeholder sammenstillinger af landbrugspakkens akkumulerede effekter, der ikke var retvisende.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

IFRO beklager forløbet."

Kritik fra Seges

På Facebook langer Ivar Ravn, direktør for Planter & Miljø under Seges, ud efter forskerne. Han skriver:

"Forskere tager fejl!

IFRO, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi var med opbakning fra Århus Universitet i går eftermiddags ude og fortælle, at merudledningen som følge af Landbrugspakken var langt større end antaget. Seges har i aftes og i nat regnet efter og bedt IFRO om at trække udtalelser og notat tilbage. Det er sket her til morgen. Men det skulle jo aldrig have været ud!

Se deres hjemmeside øverst til højre"