Med dagens vedtagelse får landmændene bedre produktionsvilkår samtidig med, at natur og miljø beskyttes. Det vil skabe vækst i fødevareerhvervet og holde hånden under danske arbejdspladser. Det skriver Landbrug&Fødevarer i en pressemeddelelse efter vedtalgelsen af Landbrugspakken L68.

- Jeg er glad for, at et flertal på Christiansborg helt tydeligt har signaleret, at fødevareklyngen er en vigtig bidragyder til samfundet og, at fødevareproduktionen er værd at satse på for fremtiden, siger Karen Hækkerup.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg er glad for, at et flertal på Christiansborg helt tydeligt har signaleret, at fødevareklyngen er en vigtig bidragyder til samfundet

- Karen Hækkeruo, Adm. direktør for Landbrug&Fødevarer

Pakken indeholder ifølge Landbrug&Fødevarer en række elementer, der vil bedre økonomien i fødevaresektoren, blandt andet ved, at landmændene får lov at gøde en smule mere.

- Landmændene har så meget brug for denne her pakke, så de kan komme i gang med den målrettede regulering. Her og nu er det vigtigt, at de får lov at gøde mere, siger Karen Hækkerup.

Andre elementer i pakken handler blandt andet om at fremme eksport til nye markeder og styrke fødevareforskningen. Karen Hækkerup tilføjer, at man i erhvervet ser frem til, at de øvrige elementer i pakken bliver ført ud i livet.

- Hvis den danske fødevareklynge skal bevare sin position som en af verdens absolut førende, så er det vigtigt, at virksomhederne hele tiden finder nye afsætningsmuligheder på nye markeder. Derfor er jeg glad for, at der afsættes penge til at fremme eksporten, siger Karen Hækkerup.