Abonnementsartikel

De danske svineproducenter er i øjeblikket ved at tage hul på en ny fodersæson. Desværre glemmer mange producenter ofte detaljerne i fodringen, og det koster dyrt, advarer fagchef for Foder i LandboNord, Peter Jakobsen.

I en moderne svineproduktion udgør foderomkostningerne mellem 60 og 80 procent af de variable omkostninger. Derfor er det en afgørende faktor, om man har styr på sin fodring. Men mange svineproducenter kunne holde deres omkostninger nede, hvis de satte fokus på detaljerne i fodringen. Det mener fagchef for Foder i LandboNord, Peter Jakobsen, som gennem hele sin karriere har arbejdet målrettet med at optimere fodringen til svin.

- Man begår typisk fejlen at se fodringen som et samlet element i sin produktion, men når foderomkostningerne udgør hovedparten af de variable omkostninger, så er det i bogstaveligste forstand en kæmpe mundfuld at gabe over. Derfor ser jeg ofte, at den enkelte svineproducent mister overblikket og ikke kan gennemskue, hvor i fodringen der kan optimeres, fortæller Peter Jakobsen.

En målrettet indsats

Selvom det umiddelbart kan se uoverskueligt ud, så er der ifølge Peter Jakobsen hjælp at hente, hvis man går systematisk til værks, og deler fodringen op i følgende tre områder. Fodereffektivitet, handelsstrategi og produktion af foder.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- I mit daglige rådgivningsarbejde bruger jeg typisk de tre hovedområder som en tjekliste, når jeg sammen med svineproducenten finder områder, hvor vi kan optimere. Ofte er det første skridt til at få vendt en negativ udvikling uden at det går ud over kvaliteten i besætningen ? tværtimod, siger Peter Jakobsen.

Del ansvarsområderne op

For de fleste svineproducenter, så kommer fokusområderne ikke som nogen overraskelse, men kunsten består i løbende at holde øje med dem. Ifølge Peter Jakobsen, så kan den enkelte bedrift med fordel dele områderne op, så ansvarsområderne fordelenes mellem de ansatte og det typisk er svineproducenten, som tager styringen, når det kommer til selve handelsstrategien.

- Det kan ofte være svært at gennemskue, om man har gjort en god handel, når man selv leverer til foderstoffirmaet. I øjeblikket er der flere udbydere af foder på markedet, så der kan være mange penge at hente, hvis man indhenter flere tilbud end det ene, man plejer at få. Her i LandboNord tilbyder vi de uvildige øjne, som kan være til stor hjælp i den proces, siger Peter Jakobsen.

Ofte kan der være meget inspiration at hente i forskellige erfagrupper, hvor man i lukkede fora kan diskutere erfaringer og strategi med en rådgiver. Op til denne fodersæson arrangerer LandboNord to møder eksklusivt for svineproducenter, hvor både eksperter fra LandboNord og Seges vil give deres bud på at få det optimale ud af sæsonen ved at holde omkostningerne i skak.