Abonnementsartikel

Knud Kristensen fra De Konservative, der er borgmester i Vesthimmerland, er stærkt utilfreds med den verserende debat om landbruget.

Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen har været i et regulært stormvejr i medierne, og samtidig er den gammelkendte plade med kritik af landbruget igen blevet sat på i mediemøllen.

Det har fået den konservative borgmester i Vesthimmerland, Knud Kristensen, til at rette en skarp kritik af debatten. Det tidligere folketingsmedlem skriver:

Jeg mener, at landbruget skal forlange, at landets ledere sætter sig ind i et lokale og bliver enige om, hvordan landbruget skal se ud.

- Knud Kristensen, borgmester i Vesthimmerland (K)

Dansk landbrug er endnu engang havnet i et håbløst politisk spil. Der kastets med helt usaglige og smagsløse påstande fra alle sider. Er der overhovedet nogen, der tænker på dem, der sidder rundt om på gårdene?

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Alle grupperinger bruger millioner af kroner for at vinde en produktions- eller naturkamp med lobbyarbejde. Men en ting er sikkert; det bliver en stakket frist. For hvis blå blok vinder, vil rød blok blot skrue endnu mere op for retorikken og kravle så højt op i træet, at alle initiativer bliver rullet tilbage, når de på et tidspunkt kommer til igen.

Der er faktisk nogen herude på landet, som bare elsker at passe nogle køer og grise og levere nogle gode sunde produkter 365 dage om året. Produkter som vi alle nyder godt af. Man sidder tilbage med følelsen af, at mange danskere tror, at landmændene kun er her for, at alt dyreliv i både åer og vandløb skal tilintetgøres.

Hvor er det, vi henter det rene drikkevand henne? Ja, ude under den intensivt dyrkede landbrugsjord. Alligevel ender vi til stadighed i en følelsesmæssig debat, hvor rent drikkevand og landbrug sættes som hinandens modpoler. Alt hvad der spilles ind som fakta, bliver fuldstændig fejet af bordet. Rød blok og nu også visse dele af de konservative spiller på følelserne og tankegangen om, at de vil sikre rent vand til deres børn og børnebørn. Det vil vi jo alle!

Landbruget har gennem årtier levet op til stadig strengere krav til bedre dyrevelfærd og et renere vandmiljø. Samtidig arbejder vi i byerne med 10-100 års planer, der skal forhindre, at der bliver lukket urenset spildevand direkte ud i vores vandmiljø. Det hænger ikke sammen, og det giver grund til bekymring for, hvor vidt landbruget skal betale prisen alene.

Landbruget har selv foretaget drænvandsmålinger de seneste år. Målingerne viser, at udgangspunktet ligger på et markant lavere niveau end de beregnede modeller. Jeg mener, at man i højere grad bør se på disse målinger, når man diskuterer behovet for yderligere indsatser.

Jeg mener, at landbruget skal forlange, at landets ledere sætter sig ind i et lokale og bliver enige om, hvordan landbruget skal se ud. Der skal ikke drøftes med flere kloge folk, da alle 179 på Borgen udemærket ved, at dette er politik og intet andet. Vi har så meget data, at hvis det printes ud, så kan det nå flere gange rundt om kloden. I må så komme ud i fælleskab og fortælle, hvad I er blevet enige om. Og bliver konklusionen, at man ikke ønsker erhvervet, så er det jo bare sådan det er. Men husk at have in mente, hvad jeg skal sætte de 20 procent af lønmodtagerne til, som i min kommune er beskæftiget i fødevareklyngen.