Abonnementsartikel

Tilstedeværelsen af regnorme har også en positiv betydning for udbyttet og for dræning.

En regnorm er ikke bare en regnorm, som man kunne fristes til at tro! Der findes tre grundtyper, som agerer meget forskelligt i jorden. De overfladelevende, epigæiske orme, findes ofte slet ikke i landbrugsjorden på grund af jordbehandling og manglende organisk materiale på jorden - deres foretrukne levested. De jordædende, endogæiske orme er talrige, og æder sig gennem jorden, som er deres primære føde. De anektiske orme laver dybe gange lodret ned i jorden, og henter deres føde fra jordoverfladen.

Regnormene bidrager til dannelsen og vedligeholdelsen af jordens netværk af store makroporer (Jørgensen et al., in press). De bidrager ligeledes med en positiv indvirkning på blandt andet et bredt udsnit af afgrøder, hvor udbyttet øges generelt med 25 procent på grund af regnormene, sammenlignet med kontroller hvorfra ormene er blevet fjernet (van Groenigen et al., 2014). Regnormes gavnlige virkning på høstudbyttet skyldes deres positive virkning på frigivelse af kvælstof til afgrøden, især fra organisk gødning, hvor plantevæksten øges med 34 procent.

I Agro, der udkommer fredag den 12. februar kan du læse mere om, hvilken påvirkning og betydning regnormene har for og på jord og afgrøder.

Har du abonnement på bladet, kan artiklen desuden allerede nu læses på agrologisk.dk ved at klikke her:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Brugernavnet er dit abonnementsnummer, og adgangskoden er dit postnummer.

Ikkeabonnenter kan også læse artiklen på hjemmesiden ved at købe adgang til den.

Der kan bestilles abonnement på www.agrologisk.dk eller telefon 76 20 79 70.