Abonnementsartikel

Sker der forandringer i din virksomhed eller strategi skal ledelse og kompetencer også udvikles.

Når en strategisk forandring ikke altid får den positive effekt, man regnede med, kan det skyldes, at man ikke fik afklaret, hvilke nye kompetencer og ledelsesindsatser det kræver at lykkes med forandringen.

Det kan være store forandringer som en fordobling af produktionen, hvor det er vigtigt at afklare, hvilke nye ledelsesindsatser det kræver, og hvilken rolle ejer og mellemledere får i den nye produktion. Der er for eksempel stor forskel på at lede en virksomhed, hvor du selv vil kunne løse alle opgaver - og kan passe det alene med lidt løs hjælp i en periode - og på at lede en virksomhed med 10 mand, hvor der kan være computerprogrammer og maskiner, du ikke har kompetencer til at betjene.

Det kan også være et tiltag som for eksempel at forbedre resultater ved at gennemføre en medicinsk sanering af en sygdom. Den lette dele af tiltaget er at få købt medicinen og informere medarbejderne, men nogle gange glemmer man at undersøge, om det kræver særlige kompetencer eller motivation hos medarbejderne for at det lykkes. Man kommer let til at tage for givet, at de let kan klare opgaven. Og man glemmer at stille spørgsmålet og få det afklaret, hvilket er et konkret eksempel på et tiltag, der kræver ledelse, hvis man vil være sikker på at lykkes med det.

Det skal aftales hvem, der skal sikre kompetencer og opbakning hos medarbejderne? Herunder kan det være nødvendigt at forholde sig til, om det kræver tidsmæssig præcision? Har de tid til det? Er der klar aftale om, hvordan andre kan se, hvor langt man er i behandling af det enkelte dyr? Ved afløseren, hvad der skal gøres? Kræver det et brush-up på hygiejne og håndtering af medicinen, som for eksempel om samme kanyle kan bruges til flere dyr? Hvis ja er det med eller uden desinfektion? Hvor store krav er der til meget præcis dosering?

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

I Agro, der udkommer fredag den 12. februar kan du læse mere konkret om at have ledelse og forretning flettet ind i sin strategi.

Har du abonnement på bladet, kan artiklen desuden allerede nu læses på agrologisk.dk ved at klikke her:

Brugernavnet er dit abonnementsnummer, og adgangskoden er dit postnummer.

Ikkeabonnenter kan også læse artiklen på hjemmesiden ved at købe adgang til den.

Der kan bestilles abonnement på www.agrologisk.dk eller telefon 76 20 79 70.