Abonnementsartikel

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen opfordrer til, at borgere, erhvervsdrivende og organisationer fortæller, hvilke regler de finder uhensigtsmæssige.

Fiskere, landmænd, biologer, købmænd, kantinepersonale og andre borgere, der på den ene eller anden måde er i kontakt med Miljø- og Fødevareministeriet, har nu mulighed for hurtigt og nemt at melde meningsløse regler ind på ministeriets hjemmeside.

- Regler, der ikke kan forklares, skal ikke bevares. Regler er nødvendige, men der kan være regler, vi godt kan undvære eller forenkle. Og der kan være områder, hvor vi overimplementerer EU-regler, uden at der er god grund til det, siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Regler, der ikke kan forklares, skal ikke bevares

- Eva Kjer Hansen

Siden efteråret har det været muligt at melde meningsløse strandregler på ministeriets hjemmeside. I alt har det resulteret i 131 henvendelser. Nu er ordningen udvidet, så borgere, erhvervsdrivende og organisationer kan melde regler, der ifølge dem ikke giver mening, eller som bliver overimplementeret, på hele miljø- og fødevareområdet.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Miljø- og fødevarelovgivningen er blevet kritiseret for lag-på-lag-lovgivning. Antallet af love og bekendtgørelser på området nåede op på næsten 2.400 gennem årene, og hertil kommer flere hundrede EU-retsakter og mange internationale konventioner og aftaler. Det er nu reduceret til omkring 1.500, men for miljø- og fødevareministeren er oprydningsarbejdet i regeljunglen ikke færdigt endnu.

- Jeg har sat gang i et kæmpe oprydningsarbejde, hvor vi på under et halvt år har fjernet en tredjedel af lovene og reglerne på miljø- og fødevareområdet. Men det kan blive endnu bedre, og vi har brug for alles hjælp, siger Eva Kjer Hansen.