Abonnementsartikel

Rideskoler og stutterier risikerer at lukke på grund af regler om lysindfald og loftshøjde. Ministeren vil se nærmere på, om der er behov for at ændre hesteloven.

Flere og flere krav vil ramme hesteejere i Danmark frem mod den fulde indførelse af hesteloven i 2020. Det er blandt andet krav til størrelsen på hestebokse, lysindfald fra vinduer og loftshøjde i staldene, der blandt andet kan komme til at ramme nogle af de 70.000 aktive medlemmer i Dansk Ride Forbund.

Men mange af kravene er ifølge miljø- og fødevareminister, Eva Kjer Hansen alt for rigide, og derfor sætter hun nu et arbejde i gang med henblik på at få ændret reglerne.

... der er ingen grund til, at rideskoler må dreje nøglen om, når vi godt kan holde et højt dyrevelfærdsniveau med lidt lempeligere regler, og det har Fødevarestyrelsen vurderet, godt kan lade sige gøre.

Eva Kjer Hansen

Miljø- og fødevareminister

- Det giver ikke mening at diktere, om en hesteboks er to eller tre centimeter for lille, eller at loftshøjden er for lav i stalden, fordi en bjælke hænger lavt et sted i stalden. Vi risikerer, at hestehold må lukke på grund af omkostningerne til ombygning, og det ønsker jeg ikke. Rideskoler, foreninger, virksomheder og private skal kunne holde heste under rimelige forhold, hvor fagligt funderede krav sætter standarden i stedet for firkantede regler, siger Eva Kjer Hansen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Lukningsrisiko

Efter hesteloven blev vedtaget i 2007 har branchen advaret mod, at loven risikerer at lukke mange hestehold, fordi de mange krav vil kræve store investeringer især for ombygning af eksisterende stalde.

SEGES vurderer, at ca. 3.000 fuldtidsstillinger er gået tabt i hestebranchen fra 2009-2013, og at hesteloven er en del af forklaringen.

- Heste skal naturligvis have det godt og holdes under ordnede forhold, men der er ingen grund til, at rideskoler må dreje nøglen om, når vi godt kan holde et højt dyrevelfærdsniveau med lidt lempeligere regler, og det har Fødevarestyrelsen vurderet, godt kan lade sige gøre, siger Eva Kjer Hansen.