Abonnementsartikel

Landbrug & Fødevarer er tilfredse med, at Eva Kjer Hansen har fremrykket et investeringstilskud til kvægstalde.

Ekstra tilskud til at modernisere kvægstalde i 2016 og frem varmer i en økonomisk kold tid. Det mener Peder Philipp, formand for Landbrug & Fødevarer, Kvæg, der glæder sig over, at miljø og fødevareminister Eva Kjer Hansen nu fremrykker tilskudsmidler til byggeri af kvægstalde på baggrund af en massiv interesse fra landmændene og en uklar ansøgningsprocedure.

Forbedret dyrevelfærd og en mere effektiv og konkurrencedygtig produktion. Det var årsagen til at regeringen, efter samarbejde med blandt andre Landbrug & Fødevarer, i foråret 2015, afsatte et trecifret millionbeløb til at modernisere danske kvægstalde.

Vi er glade for, at vi sammen med ministeren kunne finde en løsning, der tilgodeser de kvægproducenter, der har set frem til at modernisere stalden i år eller næste år.

- Peder Philipp, formand for Landbrug & Fødevarer, Kvæg.

Det har skabt et væld af ansøgninger fra kvægproducenterne. Den massive interesse og en uklar ansøgningsprocedure betyder, at kvægproducenterne i 2015 har søgt om langt flere millioner kroner til at modernisere staldene, end de 133 millioner kroner der oprindeligt var afsat til formålet. Derfor har kvægbranchen frygtet, at mange af de i forvejen pressede mælkeproducenter ville få afslag.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Derfor har Landbrug & Fødevarer henvendt sig til miljø- og fødevareministeren for at finde en løsning på situationen. På den baggrund har ministeren meldt ud, at hun vil udvide sidste års pulje til modernisering af kvægstalde med cirka 110 millioner kroner til i alt 243 millioner kroner, så alle de landmænd, der har søgt om tilskud til byggeri i 2015 og både har byggetilladelse og miljøgodkendelse klar samt et finansieringstilsagn fra en bank får positivt tilsagn.

-Vi er glade for, at vi sammen med ministeren kunne finde en løsning, der tilgodeser de kvægproducenter, der har set frem til at modernisere stalden i år eller næste år. Det betyder meget i den alvorlige situation, som vores erhverv står i lige nu, siger Peder Philipp, formand for Landbrug & Fødevarer, Kvæg

Samtidig ændres prioriteringskriterierne for at søge om tilskud i 2016. Det sker, fordi de nuværende ansøgningskriterier har været uklare og skabt problemer for landmændene.

-Det glæder mig, at ministeren har taget kritikken af den nuværende ansøgningsproces til efterretning og udredt fejlene, så reglerne for at søge om tilskud bliver nemmere at gennemskue for både kvægproducenterne og de faglige medarbejdere, der skal godkende deres ansøgninger, siger Peder Philipp.