Abonnementsartikel

Med grubbesåning af raps sikres en meget let etablering af næste års afgrøde efter raps - og udbyttet i rapsmarkerne stiger markant.

Hos Krog i Nordsalling i det nordvestjyske har man i over 10 år praktiseret grubbesåning af raps med samme liftophængte SubTiller-grubbesåmaskine fra danske He-Va, og til sæson 2015 blev rapsen etableret med den første solgte bugserede SubTiller-grubbe på dansk grund fra He-Va.

- Vi fik den første grubbe leveret fra He-Va for 10 år siden, hvor vi egentligt startede op med grubbesåning af raps på forsøgsbasis, da denne form for såning af raps var helt nyt på det danske marked, fortæller Michael Krog, som driver bedriften Krog sammen med broren Thomas Krog og faderen Robert Krog.

Vi steg med 25 til 30 procent i udbytte, efter vi begyndte at så rapsen med grubbe i stedet for traditionel pløjning og efterfølgende såning med rotorharve.

Det er hovedsageligt JB 5 jord som bedriften dyrker, og bedriften havde i flere år etableret rapsen med rotorharve-såsættet, men det blev aldrig helt godt:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Vi steg med 25 til 30 procent i udbytte, efter vi begyndte at så rapsen med grubbe i stedet for traditionel pløjning og efterfølgende såning med rotorharve.

- Foruden at stige i udbytte, så blev der også reduceret meget på tidsforbruget for rapsetableringer, som i forvejen sker i en presset periode midt i høsten, påpeger Michael Krog.

Mere ens fremspiring

Den første grubber, som Krog kørte med i 10 år, var meget enkel i opbygningen, med grubbetænder med springbolte og en pakvalse bagerst, hvor rapsen blev drysset ud på jorden. Krog havde de første år ingen problemer med agersnegle.

- Men sneglene er i den grad kommet og det er et problem i dag. Alt andet end lige, så er rapsen lidt mere udsat for snegle med denne løsning, men hvis bare vi er opmærksomme på problemet, så kan vi godt styre det, beretter Michael Krog og hentyder til placering af fire kg sneglegift pr. hektar, men fremhæver også, at rapsen bliver sået med skiveskær.

Han bakkes op af sælger Martin Dalgaard hos He-Va:

- For det første står rapsen nu på række og alle frø placeres i 1,5 til 2,0 centimeters dybde, og det betyder, at fremspiringen er ens, og dermed kan rapsen bedre "gro" fra sneglene. Hvis blot rapsen drysses ud bag grubberen, så ligger frøene i forskellige dybder og rapsen spirer frem på forskellige tidspunkter, og bliver dermed mere udsat for snegleangreb.

Krog har i 2015 været over 500 hektar med grubberen, hvoraf de 160 hektar er egen jord, og her har grubberen arbejdet direkte i stubmarken uden nogen forbehandling:

- Jeg tror dog, at vi næste år vil prøve at give halvdelen af stubarealet en tur med vores disc-harve inden grubbesåningen, da sneglene ikke er så glade for sort jord mellem rapsene, påpeger Michael Krog.

Næste års hvede

Grubberen arbejder i en dybde af 30 centimeter, som cirka er fem til syv centimeter under normal pløjedybde.

- På den måde får vi brudt pløjesålen, og vi kan tydeligt mærke, hvordan hele marken bliver løsnet. Vi dyrker hvede efter raps, og efter høsten bearbejder vi blot jorden øverligt med discharve, hvorefter vi sår hvede med vores disc-maskine, og hvedemarkerne står rigtig flotte her i vinter, fortæller Michael Krog, som også fremhæver den dræningseffekt der kommer ved at have løsnet jorden i dybden.

- Det er rigtig godt, at vi kommer rundt på al vores jord med grubberen igennem rapsen, som vi har med rundt i sædskiftet.

Mere rolig arbejdsgang

At gå over til den bugserede udgave af He-Vas SubTiller har haft flere fordele:

- Vi valgte en fem meter udgave med ni tænder, da vi ikke synes, vi vil udsætte vores traktor for den enorme belastning det er, at køre med en liftophængt ni tands grubber, fortæller Michael Krog.

Bedriften valgte at få monteret den bugserede grubbe i liften, og dermed er der mulighed for at udnytte traktorens vægtoverføring.

- Vi valgte grubberen med den store 700 millimeter pakvalse, og det giver en rigtig rolig kørsel, men den John Deere 8335R som kører foran grubberen har også rigeligt at se til.

Det hjælper dog at grubbetænderne er placeret i en V-form bag traktoren:

- Den store forskel på en SubTiller, som denne og en CombiTiller, som er de grubbetænder, vi kan sætte foran en såmaskine, er placeringerne af tænderne. Her på SubTiller sidder tænderne i en V-form, som betyder, at gennemgangen øges og den bliver langt lettere at trække, forklarer Martin Dalgaard.

- Her skal traktoren bryde én tand igennem jorden ad gangen, og ikke flere, som sad tænderne på én række.

Tildeling af gødning

For tre år siden valgte bedriften at montere udstyr til placering af flydende gødning på grubberen, som også benyttes på den seks meter discsåmaskine, som bedriften råder over.

- For at give rapsen en hurtig start på vækstsæsonen, så tildeler vi 15 kg N pr. hektar, og senere 20 ton gylle pr. hektar, når rapsen er kommet op, fortæller Michael Krog.

Gødningen placeres i tandsporene, og placeres dermed lige under raps-frøene.

- Det er de bedste betingelser en rapsplante kan ønske sig - løsnet i dybden og en madpakke, så den kan komme hurtigt i gang, påpeger Michael Krog.

Bedriften sigter hvert år efter at være færdig med rapssåningen inden den 15. august, men i 2015 så det lidt anderledes ud, og rapssåningen startede først 10. august og sluttede først 10. september, men til trods for det står rapsen godt, og den nordvestjyske landmand er godt tilfreds med SubTillerens arbejde.