Abonnementsartikel

NaturErhvervstyrelsen genoptager sager om landbrugsstøtte som følge af EU-Domstolens afgørelse i den såkaldte Demmer-sag.

En række landmænd får nu revurderet, om de skulle have haft landbrugsstøtte til lufthavnsarealer eller andre arealer, hvor hovedformålet ikke har været landbrugsmæssigt.

Det sker som en konsekvens af den såkaldte Demmer-sag. Her konkluderede EU-Domstolen sidste sommer, at en landmand kunne få udbetalt støtte på sikkerhedszoner i lufthavne. Afgørelsen kom på trods af, at EU-Kommissionen tidligere havde beordret NaturErhvervstyrelsen til at underkende den slags arealer.

- Vi ser nu på alle de sager, hvor vi har underkendt arealer imod den praksis, som Domstolen nu har lagt. Det vil typisk dreje sig om arealer, der er underkendt som lysåbne i skov eller rekreative arealer. Alle arealer i lufthavne vil naturligvis også få en ny vurdering, forklarer enhedschef Lotte Dige Toft fra NaturErhvervstyrelsen.

Den sønderjyske landmand Demmer er den eneste landmand, som har forfulgt sagen igennem årene ved domstolene. Men NaturErhvervstyrelsen forventer, at op mod 500 landmænd nu får mulighed for alligevel at få landbrugsstøtte til deres arealer. Det forventes samtidig, at der skal gentildeles betalingsrettigheder til omkring 2.000 hektar, så landmændene fremover kan søge om støtte til arealerne igen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Efterlysning af sager

Styrelsen har allerede identificeret 200 landmænd, hvis sager er berørt af dommen. De vil modtage et brev i de kommende dage, hvor de gøres opmærksom på, at deres sag genvurderes. NaturErhvervstyrelsen efterlyser samtidig andre landmænd, der også kan være berørt. Det forventes at bringe tallet for genoptagelser længere op.

- For at få genoptaget deres sager skal landmændene have søgt landbrugsstøtte, da det på grund af statsstøtteregler ikke er muligt at kompensere de landmænd, som i tråd med vores daværende anbefalinger, undlod at søge om landbrugsstøtte, oplyser enhedschef Lotte Dige Toft.

Sagerne vil blive vurderet efter den nye praksis, hvor det er den faktiske landbrugsaktivitet på arealerne, som afgør, om et areal er berettiget til landbrugsstøtte.

Hvis det vurderes, at et areal fejlagtigt har været underkendt som støtteberettiget, så vil landmanden udover at få tilbagebetalt støtten også få gentildelt betalingsrettighederne med virkning fra 2016 eller 2017. Gentildeling af betalingsrettigheder sker under den forudsætning, at landmanden stadig er aktiv landmand.