Abonnementsartikel

Jens Bach Andersen fra Bionutria gør opmærksom på den forsikring, der er i mikronæringsstoffer i majsen.

I 2014 og 2015 blev der gennemført en landsforsøgsserie omhandlende mikroæringsstoffer til majs. Der var et pænt merudbytte for flere af de valgte løsninger, og i flere tilfælde er merudbytterne statistisk sikre.

Eksempelvis gav tilførsel af 2x2 liter BioBor 150 næsten 1.000 foderenheder i merudbytte i 2014. Mens der i 2015 var et sikkert merudbytte for en intensiv strategi med BioMangan 180 NS, BioBor 150 og BioCropOpti ML. Det giver grund til yderligere opmærksomhed på forsyningen med mikronæringsstoffer til majs.

Jordens begrænsning

Majs har et relativt højt behov for bor og zink og et manganbehov på niveau med kornafgrødernes. Fælles for disse næringsstoffer og flere andre mikronæringsstoffer er, at man ikke altid kan stole på, at jorden stiller nok til rådighed.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Mange mikronæringsstoffer findes i store mængder i jorden, men ofte spiller jordens kemi negativt ind på optageligheden. Eksempelvis har de fleste danske jorde rigeligt mangan i sig, men mangan bindes let i jorden, og ved højt iltindhold og højt reaktionstal stiller jorden meget lidt af jordpuljen til rådighed for planten.

På samme måde kan bor-mangel optræde under tørre forhold, selvom jorden i teorien indeholder bor nok, og selvom man måske har tildelt bor med startgødning. Derfor bør man imødegå jordkemiens eventuelle begrænsning i optagelse af mikronæringsstoffer med bladgødskning.

Tildeles gentagne gange

Da mikronæringsstoffer ikke er mobile i planten vil de nyeste skud aldrig være dækket ind. Derfor er det ikke nok at lave en tidlig tildeling og tro planten herefter klarer sig. Mikronæringsstoffer skal tildeles gentagne gange, og derfor er det afgørende at vælge en formulering der er blandbar med plantebeskyttelsesmidler.

Med gentagne tildelinger får man også maksimal effekt af de svampehæmmende egenskaber, der er i visse mikronærings-stoffer som eksempelvis kobber og jern.

En forsikring

At tildele mikronæringsstoffer skal betragtes som en forsikring. En forsikring mod mangel, hvor jordens indhold eller jordens kemi forhindrer tilstrækkelig optagelse via rødderne.

Derfor vil man ikke altid opleve sikre merudbytter for bladgødskning med mikronæring. Og derfor skal forsikringspræmien stå i rimeligt forhold til den forventede gevinst.

BioNutria mener, at der for maksimalt 150 til 200 kr. pr. hektar bør kunne dækkes ind mod mangel på mikronæring i majs inklusiv bor og mangan. Bor og Mangan alene bør ikke koste mere en 50 til 75 kr. pr. hektar afhængig af dosis.

Man kan vælge at forsikre sine marker fra en ende af eller lave en risikovurdering. Risikoen for mangel og dermed muligheden for gevinst vil være størst på sandede jorde under tørre forhold og højt reaktionstal. I praksis betyder det at mange majsmarker er i risikozonen. Især i et tørt forår.

I majs bør man tildele 300-500 gram bor og 300-500 gram mangan i ren form og supplere med en mikronæringsblanding, der dækker de øvrige stoffer ind og giver maksimalt udnyttelse af de svampehæmmende egenskaber, der er i mikronæring.

I praksis kan det gøres ved at blande en til to liter BioBor 150 og en til to liter BioMangan 170 NSP i hver ukrudstsprøjtning og supplere med tre liter BioCropOpti ML, samt tildele yderligere tre liter BioCropOpti ML ved svampesprøjtning. Alle nævnte produkter er blandbare indbyrdes og med de plantebeskyttelsesmidler, der anvendes i majs.

mod