Abonnementsartikel

Danespo køber aktiverne i Danpotatoes i Grønbjerg, Give af Flensted Gruppen og styrker hermed sin position indenfor spisekartofler.

- Købet er et naturligt skridt i den fortsatte strukturtilpasning i pakkeribranchen, fortæller Steen Bitsch, direktør i Danespo. De første skridt blev taget i 2012, da VK Kartofler og Lammefjordens Kartoffelcentral blev fusioneret til Danespo Food, der i 2014 yderligere blev fusioneret ind i Danespo A/S.

- Fusionerne var nødvendige skridt i den strukturtilpasning, som pakkerisektoren såvel som andre erhverv stod overfor. Målet er fortsat at tilpasse omkostninger og effektivisere, siger Steen Bitsch. Den større omsætning giver således basis for yderligere automatisering og omkostningsreduktion for fremtiden.

? Købet af Danpotatoes sker i forlængelse af vores ønske om at afhænde Danespos spisekartoffelpakkeri i Vildbjerg. Pakkeriet ligger indenfor bymæssig bebyggelse og kan som følge heraf ikke driftsoptimeres yderligere.

Vi planlægger at flytte produktionen fra Vildbjerg til Grønbjerg, samt effektivisere driften og forbedre kvaliteten til glæde og gavn for såvel kunder som avlere og ejere, siger Steen Bitsch. Medarbejderne i Vildbjerg har ydet en stor og god indsats i årenes løb og tilbydes mulighed for ansættelse i Grønbjerg fremover.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Danespo forædler, producerer og sælger spise- og læggekartofler. Læggekartoflerne sælges primært til eksport, mens spisekartoflerne sælges til hjemmemarkedet og det øvrige Skandinavien under varemærket Danespo food. Danespo er ligeligt ejet af DLF og DLG.