Abonnementsartikel

Ministeren kaldte pakken for et meget stort paradigmeskift, hvor man går fra generelt at regulere på miljøindsatsen til en målrettet miljøindsats.

Det var en synligt tilfreds fødevare- og landbrugsminister, Eva Kjer Hansen, der tirsdag formiddag sammen med forligspartnerne fra Liberal Alliance, Dansk Folkepart og De Konservative kunne præsentere den nye landbrugspakke.

Ministeren kaldte pakken for et meget stort paradigmeskift, hvor man går fra generelt at regulere på miljøindsatsen til en målrettet miljøindsats:

- I områder med sårbar natur og en risiko forbundet med kvælstofudledningen skal der gøres en særlig indsats for at håndtere miljøbelastningen. Det er en bedre måde at gøre tingene på ? både økonomisk og miljømæssigt, sagde Eva Kjer Hansen blandt andet og fortsatte:

- Vi har om noget brug for at skabe optimisme i dansk landbrug. Det er der, råvaregrundlaget produceres til beskæftigelse, i slagterier, mejerier og andre dele af fødevarebranchen, der beskæftiger 150.000 mennesker.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Højere udbytte

Ikke uventet var ministerens partifælle Erling Bonnesen, yderst tilfreds med først og fremmest at kravene om undergødskning fjernes:

- Det giver vækst og et højere udbytte på markerne. Det giver mere protein i kornet, og det reducerer importen af soja. Så kan landmændene tjene flere penge på markerne og i stalden. Dertil kommer fjernelsen af de tvungne randzoner og at harmonikravene øges, ligesom vi iværksætter den målrettede miljøregulering med miljøtiltag de steder, hvor der er behov for det. Vi kan berolige miljø- og naturorganisationerne med, at vi får et bedre miljø ud af denne aftale, fordi aftalen samlet set giver mindre udledning på sigt. Det er en win-win aftale, som både gør noget godt for landbruget og passer godt på miljøet, siger Erling Bonnesen til Maskinbladet.

Buket med tidsler

Mette Bock fra Liberal Alliance er glad for aftalen, der blandt andet indebærer, at landbruget får en udfordringsret i forhold til myndighederne, selv om hun også erkender, at det er en buket med tidsler:

- Hidtil har landbruget været nødt til bare at underlægge sig myndighederne. Men omkring gødskning kan de nu selv efter anerkendte metoder foretage målinger og lægge dem inde i samme system, som myndighederne anvender. Viser landbrugets egne målinger, at vurderingen er forkert i et bestemt område, er der mulighed at få den ændret. Det har landbruget kæmpet for i mange år. Landmændene har foretaget målinger og leveret dem til myndighederne, der har kunnet afvise dem, men udfordringsretten er en stor nyskabelse. Tidslen i buketten er det enorme afgiftstryk omkring dansk landbrug, som vi må få ændret. Det gælder først og fremmest PSO-afgiften og skatterne på produktionsjord, men det må vi tage i næste omgang, siger Mette Bock til Maskinbladet.

Dyrevelfærdsmærke

Lise Bech fra Dansk Folkeparti fremhæver den del af aftalen, der indebærer et statsligt dyrevelfærdsmærke:

- Det får en, to eller tre stjerner alt efter om en gris eksempelvis ikke har haft sår eller halebid og har haft halm at gå i. Der indgår også for vort vedkommende sikringen af flere arbejdspladser i fødevarebranchen ved at lette nogle byrder, siger Lise Bech.

Stendøde afvandingskanaler

Til gengæld lyder der voldsom kritik fra Enhedslistens fødevareordfører Maria Reumert Gjerding:

- Det er en trist dag for naturen. Især er det trist for de mange små vandløb, hvor regeringen nu ophæver beskyttelsen. Vandløbene skal ikke længere være natur til gavn for fiskebestande og mennesker, der nyder naturen. Vandløbene skal fremover alene tjene som stendøde afvandingskanaler for landbrugets forurening. Samtidig vil landbrugspakken medføre mere gødning og sprøjtegift på markerne, og dermed mere forurening af natur, vandløb og drikkevand. Det gør det ekstra trist, at intet i regeringens landbrugspakke rent faktisk vil hjælpe landbruget. Landbrugspakken vil medføre endnu flere svin, som landmænd i årevis har solgt med underskud, og den vil medføre produktion af endnu mere korn af dårlig kvalitet. Intet af det indeholder en langsigtet bæredygtig strategi for dansk landbrug. Hvis miljø- og fødevareministeren virkelig ønsker at hjælpe landbruget, så ville hun også være optaget af at anvise en vej, der er holdbar på langt sigt, og som forener hensyn til natur og miljø med en landbrugsproduktion, der økonomisk hænger sammen, siger hun.