Abonnementsartikel

Som opfølgning på økonomiaftalen for 2015 har regeringen og KL nu sat konkrete mål for sagsbehandlingstiden på både miljøgodkendelser, husdyrgodkendelser og byggesager.

Regeringen og KL har indgået en aftale, der har til formål at sænke sagsbehandlingstiden på både miljøgodkendelser, husdyrgodkendelser og byggesager. Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Aftalen er en opfølgning på økonomiaftalen for 2015 og definerer en række konkrete servicemål for sagsbehandlingstiden, der skal opnås i løbet af 2016. For eksempel bliver målet for behandling af miljøgodkendelser for mindre miljøbelastende virksomheder 130 dage, mens miljøgodkendelser af store VVM-pligtige husdyrbrug skal klares inden for 180 dage.

- Hurtigere sagsbehandling er godt for både virksomheder og miljøet. Med aftalen vil virksomhederne hurtigere kunne omstille sig og for eksempel udvide produktionen og indføre ny, miljøvenlig teknologi. For husdyrbrug er sagsbehandlingstiden allerede forbedret en del de sidste par år. Nu forpligter kommunerne sig til at fortsætte og fastholde den gode udvikling i de kommende år, siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Høj prioritet

I KL hæfter Jørn Pedersen, formand for KL's Teknik- og Miljøudvalg, sig ved, at aftalen er med at sikre forudsigelighed for borgere og virksomheder, så de ved, hvad de kan forvente og regne med, når de har en sag, der skal behandles.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- I kommunerne er vi optaget af at sikre god service for vores borgere og virksomheder. Det er en vigtig forudsætning for, at de er glade og tilfredse, og det er med til at sikre gode rammer og udviklingsmuligheder for det lokale erhvervsliv. En vigtig del af det er at styrke vores sagsbehandling og sikre, at borgere og virksomheder oplever god kvalitet og effektivitet. Denne aftale og de afsatte midler betyder, at vi kan fortsætte med at styrke den gode indsats og udvikling, siger Jørn Pedersen.