Lav drægtighed hos kvierne - hvorfor? Og hvordan kan problemerne løses?

Sidste efterår var der problemer med, at kvierne hos Thomas og Anne Haase Madsen i Vadum ikke blev med kalv, selv om de blev løbet. Der var kvier, som blev løbet fire til fem gange uden, at de blev drægtige.

For at afdække problemets omfang kiggede vi på de lister i DMS, der handler om reproduktion på kvierne. Det var listerne "Kristiske målepunkter", "Reprofokus Kvier", "Reproudskrift-kvier" og "Kvie-oversigt".

På listen "Kvie-oversigt" i DMS blev antal insemineringer tilvalgt, og listen viste, at flere kvier havde mange insemineringer, og kun få kvier blev med kalv første gang.

Insemineringer var der nok af, og de blev foretaget med det rette interval. En besigtigelse af kvierne viste, at nogle af kvierne var i dårligt huld. Især var der et udslag i huld, når kvierne skiftede fra dybstrøelse til spaltebokse.

Det er velkendt, at manglende drægtighed efter inseminering kan skyldes to forhold: Stress omkring inseminering eller generelt samt energimangel.

Læs mere i Bovilogisk

Læs mere, i det nyeste nummer af Bovilogisk, der udkommer fredag den 18. december.

Har du abonnement på bladet, kan artiklen allerede nu læses på www.bovilogisk.dk. Ikke-abonnenter kan også læse artiklen på hjemmesiden ved at købe adgang til artiklen - klik her.

Der kan bestilles abonnement på www.bovilogisk.dk eller 7620 7970.