Antallet af faglærte landmænd, der vælger JU Århus' lederuddannelse på Vejlby, er højere i 2016 end nogensinde før. Foreløbig er 86 studerende tilmeldt forårets hold.

Til februar tager Jordbrugets UddannelsesCenter Århus, Vejlby, imod det største antal nye lederaspiranter til landbruget nogensinde. 55 produktionsledere og 31 agrarøkonomer har indtil videre valgt at tjekke ind til en omgang på skolebænken, og der kommer stadig nye tilmeldinger i bunken.

Største hold nogensinde

Samlet set er februars elevtal det højeste, skolen har oplevet på forårsoptaget, og det er især uddannelsen til produktionsleder, der sender tallet til vejrs.

- Vi skal tilbage til 2012 for at finde et produktionslederhold, der kommer tæt på i størrelse. Dengang havde vi 52 studerende ved holdstart, og kvægspecialet var det største. Siden da har vi ligget på omkring 30 studerende på holdet, så det er lidt af et hop, vi laver til foråret - et rigtig godt hop, som vi selvfølgelig er meget glade for, fortæller uddannelsesleder på Vejlby, Jens Huusmann.

I 2016 ser det ud til, at det specialerne kvæg og planter bliver lige store med foreløbig 21 tilmeldte på hvert hold. Svinespecialet har pt 13 tilmeldte.

En naturlig afslutning

På studievejledningskontoret i Vejlby er vejleder Kurt Rasmussen også glad men ikke overrasket over den store tilslutning til lederuddannelsen:

- Det er mit klare indtryk, at mange ser produktionslederuddannelsen som en naturlig afslutning på den faglige uddannelse til landmand, så de vælger den til - enten lige efter andet hovedforløb eller senere, siger Kurt Rasmussen.

Produktionslederuddannelsen er første del af landbrugets lederuddannelse og fokuserer på produktionsoptimering, ledelse og økonomi. Uddannelsen varer 20 uger og er adgangsgivende til agrarøkonomuddannelsen.

Gammel AØ forsvinder

Tilstrømningen af studerende til agrarøkonomuddannelsen kan ifølge uddannelsesleder Jens Huusmann forklares ved, at det til februar er sidste gang, uddannelsen kan gennemføres på 20 uger.

- Fra september 2016 erstattes den gamle AØ af den nye AØ, som kommer til at vare 40 sammenhængende uger, og det, tror jeg, har haft indflydelse på mange af de studerendes valg, siger Jens Huusmann, der har været nødt til at oprette en ekstra klasse til de mange nye agrarøkonomer.

- Vi bliver mange! Men jeg kan stadig finde et par ledige stole, hvis der skulle komme et par stykker ekstra i starten af det nye år. De skal være velkomne.

Ændringen af agrarøkonomuddannelsen sker som følge af erhvervsskolereformen og er gældende for alle landets jordbrugsskoler.