Abonnementsartikel

En nyrenoveret bund i stien fører fordele med sig.

En lukket og syrebestandig overflade gør, at vand og bakterier bliver bremset fra at trænge ned i betonen og derved mindskes smittetrykket i besætningen betragteligt. Rengøringen lettes også, og når der i den forbindelse trænger begrænset med vand ned i betonen, så mindskes tørretiden efter vask væsentligt med et nedsat energiforbrug til følge. Den tørre bund bidrager ligeledes til sundhed og trivsel hos grisene og medvirker igen til at mindske bakterievæksten.

Når det er tid til renovering i stalden, er det derfor vigtigt at vælge et produkt, som kan holde til alle de syrer og stærke kemikalier, som gulvet dagligt udsættes for.

Firmaet Protectos A/S forhandler et produkt til sådanne reparationer af svinestier, farestier, klimastier, spalter og til lignende opgaver, hvor der er behov for et nyt slidstærkt og syrefast slidlag.

Firmaets flydemørtel er modstandsdygtig over for syrer, og har derved en lang levetid. Produktet er enkelt at arbejde med, og flyder godt sammen under udlægningen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Klæbeforbedrende additiver sikrer en stærk vedhæftning - også selv om flydemørtlen udlægges på fugtige overflader straks efter højtryksrensning. Derved opnås minimal spildtid mens renoveringen står på.

Den færdigblandede tørmørtel skal blot tilsættes vand og overfladen kan skridsikres efter behov. Når det engang bliver nødvendigt at forny det øverste slidlag, så er renoveringen lige så enkel - der er blot behov for en højtryksrensning og et lille nyt lag ovenpå.