Abonnementsartikel

Med ændringerne i brakregler bliver det lettere for landmænd at pleje natur og fremmebiodiversitet, og det vækker glæde hos Seges.

Det er særdeles glædeligt, at regeringen nu vil gøre det lettere for landmænd at pleje naturen og fremme biodiversitet i landbrugslandet. Mange landmænde har nemlig stor lyst til at sætte initiativer i gang på området. Det mener Heidi Buur Holbeck, landskonsulent i Seges.

Mere attraktivt

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen vil ændre reglerne for brak, så landmænd kan så biodiversitetsfremmende planter på den braklagte jord. Det gør det mere attraktivt for landmændene at etablere naturvenlige tiltag på brakmarkerne til gavn for en række af agerlandets dyr - alt lige fra harer og agerhøns, til dagsommerfugle, biller og en lang række insekter.

- Mange landmænd har interesse i at bidrage til at skabe større biodiversitet og øge naturværdien. Da det er oplagt, at bruge brakken til det formål, er det derfor rigtig godt, at de begrænsninger der tidligere har været i reglerne for brak nu bliver fjernet. Vi ser det nye initiativ fra ministeren som et godt skridt for at gøre det lettere og mere attraktivt for landmændene at understøtte mangfoldig natur på deres arealer, siger Heidi Buur Holbeck.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Vigtig implementering

I en pressemeddelelse peger Miljø- og Fødevareministeriet på, at der nu kan sås etårige blomsterurter, der tiltrækker insekter og honningbier, som fremmer bestøvningen af afgrøderne, og at det nu ikke længere skal være obligatorisk at slå brakmarkerne i eftersommeren. Det giver mulighed for eksempelvis harer og agerhøns for at finde læ og føde.

- Det er tiltag, som vi i fællesskab med en række grønne organisationer har anbefalet og som vi derfor kun kan hilse velkommen. Rigtigt vigtigt er det nu, at reglerne bliver implementeret så det bliver overskueligt for landmanden og han ikke risikerer at bliver fanget i administrativt bøvl, siger Heidi Buur Holbeck.