Abonnementsartikel

Undersøgelse af forskellige mælkeerstatningers kvalitet afslørede problemer med tre ud af syv produkter.

Vestjysk Landboforening har efter konstaterede problemer i flere besætninger på eget initiativ sat gang i undersøgelse af kvaliteten af forskellige mælkeerstatninger.

En del mælkeproducenter fik problemer med diarré hos deres spædkalve, da de gik fra at bruge egen sødmælk til mælkeerstatning for at kunne levere mest mulig mælk til mejeriet efter mælkekvotens ophør.

- Vi fik en stribe henvendelser og gik i gang med at se på, hvad årsagen kunne være, fortæller Ida Ringgaard, chef - produktion, hos Vestjysk Landboforening.

Da eneste forandring i fodringen af kalvene var skiftet fra sødmælk til mælkeerstatning, var det oplagt at se på kvaliteten af mælkeerstatningen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Allerede i foråret 2015 startede vi med at få udtaget prøver flere forskellige steder af flere forskellige mælkeerstatninger.

- Og vi fik det gjort på en måde, så vores resultater ikke kan anfægtes, fastslår hun.

Det vil sige, at det er et akkrediteret laboratorium, der har udtaget prøverne efter de forskrifter, der er - og den efterfølgende analyse af prøverne er ligeledes udført efter gældende forskrifter.

For at være sikre i sin sag blev der for nylig fulgt op igen med udtagning af nye prøver - også af et akkrediteret laboratorium.

Skadelige bakterier

Efter den første omgang udtagning af prøver, viste det sig, at der var problemer med tre ud af syv forskellige mælkeerstatninger.

- De indeholdte simpelthen for mange skadelige bakterier, som gør kalvene syge, når man anvender mælkepulveret, konstaterer Rikke Engelbrecht, kalverådgiver hos Vestjysk Landboforening.

Hun har i forløbet, hvor der er brugt mange timer, arbejdet tæt sammen med Tonny Nielsen fra virksomheden Food Diagnostics.

På baggrund af resultaterne af de første analyser valgte Vestjysk Landboforening at indkalde firmaerne bag alle de analyserede mælkeerstatninger til et møde for at snakke problemer og mulige løsninger igennem. Et firma ønskede dog ikke at deltage på nogen som helst måde.

- De øvrige firmaer og flere af sælgerne var meget positive overfor vores initiativ, fortæller hun.

Ikke en tilfældighed

For nylig har Vestjysk Landboforening igen taget initiativ til at udtage prøver af de syv forskellige mælkeerstatninger - og igen på fuld forskriftsmæssig måde.

- Det viste sig, at de samme erstatninger havde problemer, siger Rikke Engelbrecht.

Udover at udtage prøver flere forskellige steder i kæden fra leverandør til mælkeproducent er der også udtaget prøver af sække, der har været udsat for forskellige påvirkninger blandt andet ved transporten.

- Det gav ingen forskel på resultaterne. De ikke forurenede mælkeerstatninger forblev i orden, og de forurenede blev ikke værre, fastslår hun.

Dermed er der ikke tale om tilfældigheder eller uheldig påvirkning af mælkeerstatningerne i forbindelse med deres håndtering.

- Vi må fastslå, at forureningen sker i produktionsleddet og ikke efterfølgende, konstaterer Rikke Engelbrecht.

Når Vestjysk Landboforening er klar med resultaterne af de seneste analyser, vil de straks blive offentliggjort.