Abonnementsartikel

Pakken omfatter ikke bare salg fjerkræ fra stalddøren, men også andre animalske fødevarer som æg, vildt og kaniner

Stalddørssalg har gennem årene udgjort en ikke uvæsentlig del af mange mindre landbrugs omsætning, og det gælder specielt de økologiske landbrug.

Men stigende bureaukrati har lagt hindringer i vejen for landbrugene, og det har fået Claus Rasmussen til at henvende sig til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg med et nødråb. Sammen med sin hustru driver Claus Rasmussen et mindre fjerkræopdræt, hvor de sælger ænder, gæs og kyllinger opdrættet på friland:

- Men vi bøvler meget med de nuværende regler, der forhindrer os i at udtage indvoldene af fuglene. Det er desværre et stort problem for mange af vores kunder, der naturligvis ikke har træning i dette, som de skal stå at gøre hjemme i køkkenet, forklarer han til udvalget.

Styrkelse

Tidligere er der fra DTU peget på, at det kun ville være en styrkelse af fødevaresikkerheden, at avlerne har ansvaret for udtagningen, hvis det foregår i et dertil indrettet hygiejnemæssigt forsvarligt lokale.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Men inden en ny bekendtgørelse kan træde i kraft, skal den gennem EU-systemet, og det tager tid. Dertil kommer, at en række høringssvar har forsinket processen. Derfor efterlyser Claus Rasmussen handling i form af den lovede nye "stalddørspakke":

- Ifølge den nuværende bekendtgørelse må jeg ikke engang gå i gang med at indrette et lokale/trailer eller lignende til at udføre plukningen af mit fjerkræ og senere udtagning, før den nye bekendtgørelse en gang træder i kraft, indtil da SKAL det ske i et interimistisk set up, da der ikke må være indrettet et lokale til formålet, forklarer den desperate fjerkræproducent.

Intet svar

Han har forsøgt gennem Kundeservice hos Fødevarestyrelsen at få et svar, men de har ikke kunnet hjælpe ham

- De anede endnu en gang ikke noget om reglerne, og en medarbejder med viden på området skulle vende tilbage telefonisk. Men pt. har jeg intet hørt. Hvad er meningen med disse ulogiske regler, som ikke en gang styrelsen selv kan finde ud af, og hvorfor er indførelsen af de nye fornuftige regler blevet udskudt? Det er ikke de nemmeste betingelser at drive en lille nystartet virksomhed under, og på ingen måde til gavn for noget som helst, og da slet ikke fødevaresikkerheden, skriver Claus Rasmussen.

Forsinket

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen forklarer, at hun i øjeblikket arbejder på en stalddørspakke, som skal forbedre afsætningsmulighederne for primærproducenter:

- Pakken omfatter ikke bare fjerkræ men også andre animalske fødevarer som æg, vildt og kaniner.

Da første udkast til ændringer var i høring i forsommeren 2015, var det med en udmelding om, at de nye regler kunne træde i kraft inden årets udgang, hvis der ikke kom forsinkelser under notifikationen i EU-systemet. Høringssvarene afslørede imidlertid, at forslagene havde fået en meget blandet modtagelse, hvorfor der var behov for en række afklaringer; der er indhentet ny og udbygget risikovurdering fra DTU, og der er afholdt møder med landbrugets organisationer. Jeg forventer inden for kort tid at kunne præsentere den samlede stalddørssalgspakke, lyder budskabet fra Eva Kjer Hansen.