Erhvervsskolereformen medfører ændringer på landbrugets lederuddannelse. Tre trin reduceres til to, og agrarøkonom-uddannelsen forlænges fra 20 til 40 uger.

Landbrugets lederuddannelse vil fra efteråret 2016 bestå af to trin; Produktionsleder og Agrarøkonom. Den største ændring sker i forhold til agrarøkonomen (AØ).

Ny AØ kommer til at vare 40 sammenhængende uger, idet den suppleres med elementer fra det tidligere mellemtrin, virksomhedslederen.

Produktionslederen, der er den første del af lederuddannelsen, bevarer sin nuværende form (20 uger) men justeres på indholdssiden.

Ændringerne af landbrugets lederuddannelse sker som følge af erhvervsskolereformen og er gældende for alle landets jordbrugsskoler.