Abonnementsartikel

Østlige Øers Landboforeninger har fået GF Trafikpris for deres unikke måde at tænke trafiksikkerhed ind i undervisningen af landbrugselever med tunge landbrugsmaskiner.

Vestsjællands Kørelærerforenings Øvelsespladser i Slagelse dannede torsdag den 29. oktober 2015 rammen om overrækkelsen af GF Trafikpris. Det var Povl Fritzner, formand for Østlige Øers Landboforeninger, der modtog trafikprisen.

Hos Østlige Øers Landboforeninger har man sat fokus på et konkret trafikalt problem, fordi de ved, at det kan give udfordringer i trafikken, når landmænd, traktorførere og ansatte i landbruget kører med store landbrugsmaskiner på offentlig vej.

Kursisterne er helt sikkert bedre rustet til at forebygge ulykker fremover.

Jesper Sølund, Rådet for Sikker Trafik

Derfor har de taget initiativ til et kursus, der skal sikre deltagerne viden og færdigheder i kørsel med tunge landbrugsmaskiner. Viden og færdigheder, der i dagligdagen er vigtige for færdselssikkerheden både for landbrugseleverne og for de øvrige trafikanter.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Tager ansvar

For at belønne det trafiksikre initiativ var formanden for priskomiteen bag GF Trafikpris, dokumentationschef Jesper Sølund fra Rådet for Sikker Trafik, mødt op i Slagelse:

- Da vi i komiteen havde læst ansøgningen fra Østlige Øers Landboforeninger var vi alle enige. Det er netop sådanne initiativer, vi søger. Mennesker, der tager ansvar for et problem - udvikler løsninger og viser en vej, andre kan lade sig inspirere til at følge.

- Det er kun et par uger siden, at vi på Lolland kunne læse om en meget alvorlig dødsulykke med en traktor og en personbil. Og hvert år er der i gennemsnit fire dræbte og 44 kvæstede ved ulykker med landbrugskøretøjer på offentlig vej. Langt størstedelen af de dræbte og alvorligt tilskadekomne sad i køretøjer som kolliderede med traktorer og landbrugsmaskiner, sagde Jesper Sølund.

Skal undgås

Dette kursus, som netop er gennemført, er ifølge Jesper Sølund et fantastisk godt eksempel på at erhvervet selv tager ansvar. Det er ikke ensbetydende med, at landbruget har ansvaret for ulykkerne. Der bliver kørt stærkt og uopmærksomt på de danske landevej, men kan traktorførerne bare gøre lidt mere for at gøre sig synlige og vise hensyn - vise rettidig omhu, så kan en del af ulykkerne helt sikkert undgås.

- Østlige Øers Landboforeninger har arbejdet vedholdende, vist stor velvilje og lagt mange kræfter i projektet og det er en stor glæde, at vi nu har fået det første hold igennem. Kursisterne er helt sikkert bedre rustet til at forebygge ulykker fremover - ikke kun med personskader, men også dyre skader på materiel. Det skal støttes og belønnes, sluttede Jesper Sølund.

Til hele landet

På baggrund af erfaringerne med kurset vil priskomiteen, der står bag GF Trafikpris, se på om konceptet kan udbredes på landsplan. Målet er, at alle landbrugsansatte i hele landet får mulighed for at deltage i et lignende kursus, så de kan være med til at nedbringe antallet af ulykker, hvor landbrugsmaskiner er involveret.