Forskning i fødevare er den post, der får tildelt flest penge fra forskningsreserven. Det står klart efter forhandlinger i Folketinget, og den prioritering får ros fra Landbrug & Fødevarers administrerende direktør, Karen Hækkerup.

Torsdag den 29. oktober blev samtlige af Folketingets partier enige om at fordele forskningsreserven på 671 millioner kroner. En stor del af reserven afsættes til den erhvervsrettede og strategiske forskning. Blandt andet afsættes der 161 millioner kroner til strategisk fødevareforskning, og det post er dermed den post, der modtager den største del af puljen.

Landbrug & Fødevarers administrerende direktør, Karen Hækkerup, roser forskningsministeren for at prioritere fødevareforskningen

- Det er en rigtig prioritering af forskningsminister Esben Lunde Larsen. Vi har en stærk fødevaresektor, som er i stand til at omsætte viden til bæredygtig vækst, ikke kun i de større byer men også i vores landdistrikter, hvor en stor del af fødevareproduktionen foregår, siger Karen Hækkerup.

Et styrkeområde

Hun tilføjer, at fødevareerhvervet er et dansk styrkeområde og nævner, at vi Danmark på den seneste internationale universitets-rangliste havde to fødevareuniversiteter i top 15 globalt.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Ud over de 161 millioner kroner til fødevareforskning afsættes også midler til andre former for erhvervsrettet forskning, blandt andet 127 millioner kroner til forskning i ny energiteknologi og 75 millioner kroner til forskning og udvikling af ny miljøteknologi.

- De midler kan støtte udviklingen i fødevareerhvervet, så vi kan producere mere med færre ressourcer. Det samme gælder en satsning på strategisk forskning inden for nye produktionssystemer og vækstteknologier. Der er al mulig grund til at rose ministeren for at bidrage til at skabe vækst i hele Danmark, siger Karen Hækkerup.

Økologi

Ud over den erhvervsrettede forskning er 20 millioner kroner særligt reserveret til forskning i økologi via det økologiske forskningscenter ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer)

-Vi kan se, at økologi er et område i hastig vækst, og derfor er det rigtigt set af ministeren også at prioritere det, siger Karen Hækkerup.