Abonnementsartikel

Indenfor husdyrbruget er dansk landbrug præget af stadig større besætning. Hos svineproducenterne er der i dag i gennemsnit 20 gange så mange dyr pr. bedrift som i 1982.

Tal fra Danmarks Statistik tegner et klart billede af, at dansk landbrugs bedrifter bliver større og større. Siden 1982 er kvægbrug vokset fra 53 dyr i gennemsnit pr. bedrift til 126 dyr pr. bedrift i 2014, hvor den senest optælling blev lavet. Men tendensen slår for alvor igennem på svinebedrifterne. Her var der i 1982 cirka 170 dyr pr. bedrift - i 2014 er det tal vokset til 3.400 dyr i gennemsnit.

Færre, men større

Også målt på hektar er de danske bedrifter vokset betragteligt siden starten af 1980'erne. I 1982 var der 472 bedrifter med 200 hektar og derover. I 2014 er det tal vokset til 3.314. Det skal ikke mindst ses i lyset af, at det samlede antal i landbrugsbedrifter i Danmark i samme periode er faldet fra 102.204 bedrifter i 1982 til 37.950 bedrifter i 2014.

Specialisering

I 1982 var der husdyr på godt 83.000 af landets godt 102.000 bedrifter, hvilket svarer til, at der var dyr på mere end 80 procent af bedrifterne. Også her er der sket store ændringer op til i dag, hvor der nu er husdyr på cirka 60 procent af bedrifterne.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Samtidig viser opgørelserne også en meget klar tendens til specialisering på danske bedrifter.

Hvor der i 1982 var både kvæg og svin på cirka hver fjerden ejendom med husdyr er det en stor sjældenhed i dagens landbrug, hvor kun cirka tre procent af bedrifter med husdyr har såvel svin som kvæg.