Abonnementsartikel

Der kan nu søges om tilskud til investeringer i nye teknologier på økologiske bedrifter gennem ordningen Økologisk Investeringsstøtte 2015.

Ordningens pulje er på 40 millioner kroner, og der kan søges om tilskud indtil den 12. januar. Ordningen skal bidrage til at udvide det økologiske landbrugsareal og den økologiske produktion inden for følgende seks fastsatte indsatsområder:

- svin

- kvæg

- frugt, bær og grønt

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- planteavl

- æg og fjerkræ

- får og geder

Hvilke teknologier

Aarhus Universitet har opdateret listen med tilskudsberettigede teknologier, der er særligt relevante for økologiske jordbrugsbedrifter.

NaturErhvervstyrelsen bruger oversigten til at prioritere ansøgningerne. Den er udtømmende, og derfor kan der kun søges tilskud til teknologier, som er på listen.

Listen er i år udvidet med teknologier til indsatsområdet "får og geder", og der skal indsendes separate ansøgninger til hvert indsatsområde.

Listen kan ses via linker HER

Også for ikke-økologer

Hvis man planlægger - eller er i gang med - at omlægge til økologi, kan der også søges om tilskud. Der skal blot indsendes en ansøgning om autorisation som økologisk producent, og en kopi af autorisationsansøgningen, når der søges om tilskud under Økologisk Investeringsstøtte. Der er dog krav om, at man skal have opnået sin autorisation inden anmodning om første udbetaling.